Download
a szervez si s vezet si int zet k f tev kenys ge n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI INTÉZET K+F TEVÉKENYSÉGE PowerPoint Presentation
Download Presentation
A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI INTÉZET K+F TEVÉKENYSÉGE

A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI INTÉZET K+F TEVÉKENYSÉGE

122 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI INTÉZET K+F TEVÉKENYSÉGE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI INTÉZET K+F TEVÉKENYSÉGE BMF TUDOMÁNY NAPJA 2006

 2. EREDET:BÁNKI DONÁT G. M. FŐISKOLA SZAKKIBOCSÁTÓ TANSZÉK: • ÜZEMSZERVEZŐ • RENDSZERSZERVEZŐ • SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKA • MŰSZAKI MENEDZSER • VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZAKMÉRNÖK /MÁSODDIPLOMÁS/

 3. JELEN BMF KGK SZVI MŰSZAKI MENEDZSER SZAKON • NAPPALI SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKA • LEVELEZŐ AUTÓTECHNIKA GAZDÁLKODÁSI MENEDZSER SZAKON • VÁLLALKOZÁSSZERVEZŐ SZERVEZŐ SZAKMÉRNÖK

 4. KUTATÁSI FŐIRÁNY: KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE, FEJLESZTÉSE K+F TEAM: • KADOCSA GYÖRGY TEAM VEZETŐ • SÜTŐ LÁSZLÓ • FRANCSOVICS ANNA • TIBOR ÁGNES • SZABÓ GYÖRGY • DOBI SÁNDOR • BORBÁS LÁSZLÓ

 5. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS: • Wirtschaftsuniversität Wien • MER Evrocenter, Family Business Institute and MER Publiching, Maribor • Matej Bel University, Banska Bistrica • Corvinus Egyetem Budapest • Pécsi Tudományegyetem

 6. A K+F KOOPERÁCIÓ TARTALMA Cél: A partnerek tudományos, K+F színvonalának emelése, a K+F tevékenység összehangolása Eszközei: • Rendszeres tapasztalatcsere • Évente nemzetközi konferencia szervezése • Szakmai kiadványok készítése • Közös pályázatok a K+F területen • Kutatók és hallgatók kölcsönös fogadása Koordinációs központ a SZVI

 7. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁK BUDAPESTEN MEB: Menedzsment, enterprise, benchmarking Év résztvevők, előadások, külföldiek, országok 2003 65 31 12 4 2004 55 25 15 5 2005 52 27 14 5 2006 56 32 18 7

 8. KKV KUTATÁSI TÉZISEK SZAKTERÜLETEI • Marketing • Termékfejlesztés • Minőségirányítás • Marketing – értékelemzés - benchmarking • Stratégiai menedzsment • Humán erőforrás menedzsment • Pénzügyi menedzsment • Kontrolling

 9. NEMEZETKÖZI SZINTEN PUBLIKÁLT KKV KUTATÁSI EREDMÉNYEK • Kis- és középvállalkozások üzemgazdaságtana • Átvilágítás és üzleti értékelés a KKV körben • KKV változás- és válságmenedzsment • KKV stratégia és benchmarking • Családi vállalkozások jellemzői Magyarországon • A családi vállalkozások versenyképessége • Kontrolling, outsourcing, versenyképesség • Globalizáció és a KKV versenyképessége • A kontrolling szerepe a KKV menedzsmentben

 10. TOVÁBBI KUTATÁSI TERÜLETEK 1.PÉNZÜGYI PIACOK ÚJ JELENSÉGEI 2.KAIZEN MENEDZSMENT 3.DÖNTÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN 4.KONTROLLING 5.INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 6.LÁGY SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK 7.SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK 8.FOGYASZTÓI POLGÁRSÁG

 11. 1.PÉNZÜGYI PIACOK ÚJ JELENSÉGEI • Új megtakarítási és befektetési szokások • Befektetési alapok • Kockázati tőke • Származékos ügyletek • A bankminősítés módszertani kérdései • Fogyasztói jogok és felelősségek a pénzügyi szektorban /Bencsik Mária, Szabó Richárd

 12. 2.KAIZEN MENEDZSMENT • Klasszikus európai (német minta) termelésirányítás és üzemszervezés • KAIZEN, a japán vezetési gyakorlat • KAIZEN termelékenység és hatékonyság növelés eszközei, módszerei • KAIZEN alkalmazások az autóiparban • KKV alkalmazási lehetőségek /Dobi Sándor

 13. 3.DÖNTÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Döntéselmélet a vezetési és irányítási folyamatokban: • Következetes választás, szabálykövetés • Felelősség, érintettek bevonása, etika Marketing döntések vizsgálata: • Keresletet befolyásoló tényezők • Arányeltolódás a vállalati döntéseknél • Információk és a döntések hatékonysága /Enyedi Miklósné

 14. 4.KONTROLLING • Kontrolling = navigáció a hajózásban A kontrolling fejlődése, mint kutatási terület: • Kontrolling: Vezetési eszköz Vezetési módszer Vezetési funkció • A német és az angolszász kontrolling • Kontrolling a KKV menedzsmentben /Francsovics Anna, Kadocsa György

 15. 5.INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK • Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület • Esettanulmányok vizsgálata • Szabvány-csomagok alkalmazási lehetőségei • Brit eredetű, BS 7799 szabványcsomag: információ biztonsági rendszer kialakítása, értékelése és tanúsítása • A biztonsági követelmények meghatározása a szervezeti stratégia alapján /Michelberger Pál

 16. 6.LÁGY SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK/SOFT COMPUTING/ Klasszikus lágy számítási eljárások fő összetevői: • Fuzzy rendszerek • Neutrális hálózatok • Tanulási módszerek /Szeghegyi Ágnes, NIK kutatócsoport

 17. 7.SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK Cél: az ifjúság, a hallgatók szociális kompetenciáinak fejlesztése az életben való jobb boldogulás érdekében • Szociális kompetenciák meghatározása • Fejlesztési lehetőségek vizsgálata • Tananyagfejlesztés, új kurzusok indítása, kérdőíves felmérés, oktatói továbbképzés /Tibor Ágnes

 18. 8.FOGYASZTÓI POLGÁRSÁG • Új kihívások a fogyasztói társadalomban • Fenntartható növekedés problémája • Cél: öntudatos, modern fogyasztó állampolgár megteremtése • Hangsúly az oktatáson, nevelésen Nemzetközi szervezet: • CCN - Consumer Citizenship Network /Borbás László, Szabó Richárd CCN tagok

 19. PUBLIKÁCIÓK 2003-2006 • Tud. könyv, -részlet: 5 /1 idegen ny. • Tud. folyóiratcikk: 4 /4 idegen ny. • Konferencia cikk: 29 /18 idegen ny. • Főiskolai jegyzet: 5

 20. KUTATÓ MŰHELY FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ • Szakmai kapcsolatok megőrzése és bővítése • Egyéni kutatási témák koncentrálása • A publikációs tevékenység gazdagítása • A szervezeti egységek közötti kutatás-fejlesztési együttműködés erősítése • Kutatási erőforrások megőrzése, bővítése • Fiatal kollégák ösztönzése tudományos fokozatokra, a nyelvismeret bővítésére • Nyugodt, kultúrált munkahelyi légkör biztosítása

 21. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !