Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VILNIAUS RAJONO 12 KLASIŲ MOKINIŲ ATEITIES PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO . APKLAUSOS ATASKAITA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VILNIAUS RAJONO 12 KLASIŲ MOKINIŲ ATEITIES PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO . APKLAUSOS ATASKAITA

VILNIAUS RAJONO 12 KLASIŲ MOKINIŲ ATEITIES PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO . APKLAUSOS ATASKAITA

155 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VILNIAUS RAJONO 12 KLASIŲ MOKINIŲ ATEITIES PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO . APKLAUSOS ATASKAITA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VILNIAUS RAJONO 12 KLASIŲ MOKINIŲ ATEITIES PLANAI PO MOKYKLOS BAIGIMO. APKLAUSOS ATASKAITA Vilniaus rajono Pedagoginės psichologinėstarnybos DirektoriusRoman Juchnevič 2014-05-28

 2. Vilniaus rajono PPT 2014 m. balandžio mėnesį atliko 26 Vilniaus rajono ugdymo įstaigų abiturientų apklausą, dėl jų ateities planų po mokyklos baigimo.Anketas užpildė 505mokiniai, t.y. 86 proc. visų Vilniaus rajono 12 klasių mokinių.

 3. Ką planuoji veikti baigus mokyklą?

 4. Kokio išsilavinimo ketini siekti baigęs 12 klasių?

 5. Ar jau nusprendei kokią specialybę nori studijuoti?

 6. Kas labiausiai skatina Tave siekti mokslo?

 7. Kokioje mokslo įstaigoje norėtum toliau studijuoti?

 8. Planuoju studijuoti:(Merginų atsakymai)

 9. Planuoju studijuoti: (Vaikinų atsakymai)

 10. Pabaigęs mokyklą, toliau planuoji studijuoti/mokytis:

 11. Jei studijuosi užsienyje, pabaigus ten mokslus planuoji:

 12. Jeigu planuoji studijuoti užsienyje, dėl kokios priežasties?

 13. Šiuo metu prestižiškiausia profesijų sritis yra:

 14. Gero darbo suradimo galimybės labiausiai priklauso nuo:

 15. Ar norėtum ateityje, po mokslo baigimo, įkurti nuosavą verslą?

 16. Kaip pasikeis situacija Lietuvos darbo rinkoje po 4-5 metų?

 17. Nuo ko labiausiai priklauso situacija Lietuvos darbo rinkoje?

 18. Dėkoju už dėmesį! Vilniaus rajono PPT Roman Juchnevič