Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
- CO2 + estalvi PowerPoint Presentation
Download Presentation
- CO2 + estalvi

- CO2 + estalvi

124 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

- CO2 + estalvi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. -CO2+ estalvi ... a l'escola

  2. Com estalviar en CLIMATITZACIÓ? Aprofiteu la llum del sol que entra per la finestra per escalfar-vos a l’hivern. Tanqueu les portes exteriors i les dels passadissos per evitar corrents d’aire i pèrdua d’escalfor. Quan faci fred abaixeu les persianes abans de marxar per evitar la pèrdua d’escalfor. A l’estiu abaixeu les persianes quan hi toqui el sol. A l’hivern ventileu només 10 minuts al migdia.

  3. Com estalviar en IL·LUMINACIÓ ? Enceneu els llums quan no hi hagi prou llum natural. Enceneu només els sectors de llum que siguin necessaris, si la il·luminació de l’aula està sectoritzada, Apagueu els llums quan la classe quedi buida, encara que sigui per pocs minuts. Poseu etiquetes per la classe que us recordin que heu d’apagar els llums i aparells quan no els utilitzeu. Apagueu el llum del lavabo al sortir.

  4. Com estalviar energia en APARELLS? Tracteu amb cura els aparells Desconnecteu els permanents (stand by) dels aparells. Apagueu els aparells que no utilitzareu abans de 30 minuts. Imprimiu el mínim necessari, que sigui en qualitat econòmica i a doble cara automàticament.

  5. Utilitza el protector de pantalla negre Si no l’utilitzes en períodes curts apaga la pantalla Programa l’estalvi d’energia Apaga l’stand by No utilitzeu piles, si n’heu d’utilitzar que siguin recarregables i amb carregador solar.

  6. Animeu-vos a ser ESCOLA VERDA! Informeu-vos sobre el projecte Escoles Verdes del departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya a: www.gencat.cat

  7. “EL CONSUM ENERGÈTIC COMPORTA UN IMPACTE MEDIAMBIENTAL I UN COST ECONÒMIC” “HEM DE FER UN ÚS RESPONSABLE DE L’ENERGIA”

  8. BIBLIOGRAFIA GUIA PER L’ESTALVI ENERGÈTIC. Ajuntament de Barcelona. Ecologistes en acció. GUIA PRÀCTICA DE L’ENERGIA. IDAE. 2a edició. AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA. http://www.barcelonaenergia.cat/homecat.htm PAQUET PEDAGÒGIC DE LA SETMANA PETITA DE L’ENERGIA SUMEM ENERGIES PER L’ESTALVI (UAB) www.uab.es