TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları

play fullscreen
1 / 12
TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları
489 Views
Download Presentation
barth
Download Presentation

TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları ÜNLÜLER VE SES OLAYLARI

 2. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Sesli Harfler (Ünlüler) a, e, ı, i, o, ö, u, ü

 3. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI 1) Kalınlık-İncelik Uyumu 2) Ünlü Daralması 3) Ünlü Türemesi 4) Ünlü Düşmesi 5) Ulama 6) Kaynaşma

 4. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Kalınlık - İncelik Uyumu Kalınlık-incelik uyumuna göre Türkçe sözcüklerde ünlülerin ya tamamı kalın ya da tamamı ince olmalıdır. Kalın Ünlüler İnce Ünlüler e, i, ö, ü a, ı, o, u

 5. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Örnekler Korumasız: Tüm ünlüler kalındır. Kalınlık-incelik uyumuna uyar. Ödevimiz : Tüm ünlüler incedir. Kalınlık-incelik uyumuna uyar. Kalemlik: İlk hecedeki ünlü kalın, diğerleri incedir. Kalınlık-incelik uyumuna uymaz.

 6. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Kalınlık-İncelik Uyumu Aranmayan Sözcükler • Tek heceli sözcükler: Boş, kaç, sev… • Birleşik sözcükler: Hanımeli, pazartesi… • Yabancı dilden dilimize geçmiş sözcükler: Makine, sinema…

 7. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Kalınlık-İncelik Uyumuna Uymayan Sözcükler • Zaman içinde değişen bazı Türkçe sözcükler: Alma/elma, kardaş/kardeş… • “-yor, -ken, -ki, -leyin, -imtrak, -imsi, -daş, -gil ”ekleri alan bazı sözcükler: Geliyor, koşarken…

 8. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Ünlü Daralması Dilimizde “a, e” ile biten fiiller, “yor” eki aldığı zaman “ı, i, u, ü” ye dönüşür.

 9. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Örnekler Söylüyor Söyle Oyna Başla Dinle – yor : – yor : – yor : – yor : Oynuyor Başlıyor Dinliyor

 10. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Kaynaştırma harfi olan “y” nin “demek, yemek” fiillerinde daraltıcı özelliği vardır.

 11. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları Örnekler de -y - en : “deyen” değil “diyen” yazılır. ye - y - ecek : “yeyecek” değil “yiyecek” yazılır.

 12. TÜRKÇE / Ünlüler ve Ses Olayları ÜNLÜLERLE İLGİLİ SES OLAYLARI • Kalınlık-İncelik Uyumu • Ünlü Daralması