Download
ivot v mori n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Život v mori PowerPoint Presentation
Download Presentation
Život v mori

Život v mori

797 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Život v mori

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Život v mori Michaela Zschäbitzová Gymnázium Opatovská 7, Košice I.A

 2. 1. Riasy (Algae) ZELENÉ RIASY (Chlorophyta) ČERVENÉ RIASY (Rhodophyta) HNEDÉ RIASY (Chromista)

 3. 1.1 Zelené riasy (Chlorophyta) Morský šalát Svetielko jagavé

 4. 1.2 Hnedé riasy (Chromista) Chaluha bublinkatá Laminária

 5. 1.3 Červené riasy (Rhodophyta) Corallina officinalis Porphyra species

 6. 2. Morské bezstavovce • 2.1. hubky • 2.2. pŕhlivce • 2.3. mäkkýše: a) ulitníky b) lastúrniky c) hlavonožce d) obrúčkavce • 2.4. článkonožce • 2.5. ostnakožce

 7. 2.1 Hubky (Porifera) Hubka mycia Hubka pletená - Venušin kôš Hubka jazerná

 8. 2.2 Pŕhlivce (Cnidaria) Koral červený Sasanka obrovská Tanierovka svietivá Tanierovka ušatá

 9. 2.3 Mäkkýše (Mollusca) a) ulitníky b) lastúrniky Perlotvorka Homôlky Slávka jedlá Krídlatec veľký

 10. 2.3 Mäkkýše (Mollusca) c) hlavonožce d) obrúčkavce Chobotnica Sépia obyčajná Neriedka

 11. 2.4 Článkonožce (Arthropoda) Homár Krab Rak Langusta

 12. 2.5 Ostnatokožce (Echinodermata) Ľaliovka Ježovka Hviezdica

 13. 3. Morské chordáty a stavovce • 3.1 plášťovce (Tunicata) • 3.2 kopijovce (Cephalochordata) • 3.3 stavovce (Vertebrata): a) drsnokožce b) ryby c) plazy d) vtáky e) cicavce

 14. 3.1 Plášťovce (Tunicata) Salpy Vršovky Ascídie

 15. 3.2 Kopijovce (Cephalochordata) Kopijovec rybkovitý

 16. 3.3 Stavovce – a) drsnokožce Žraloky Raje

 17. 3.3 Stavovce – b) ryby Latiméria divná Bahník austrálsky Koník morský Platesa obyčajná Treska Makrela

 18. 3.3 Stavovce – c) plazy šupináče korytnačky krokodíly Krokodíl morský Kareta obrovská Leguán morský Kožatka morská

 19. 3.3 Stavovce – d) vtáky Albatrosy Tučniaky

 20. 3.3 Stavovce – e) cicavce mäsožravce Medveď biely Vydra morská

 21. 3.3 Stavovce – e) cicavce plutvonožce Tuleň Mrož Uškatec

 22. 3.3 Stavovce – e) cicavce veľryby Vráskavec obrovský Delfíny Kosatky Vorvane

 23. 3.3 Stavovce – e) cicavce „ morské kravy“ Dugong Lamantín širokonosý

 24. Ďakujem za pozornosť