1 / 13

VÝROBA WHISKY

VÝROBA WHISKY. Lucie Plincnerová 2009/2010 KBI/ APBI. WHISKY = je alkoholický nápoj destilovaný z obilnin, zrající v dřevěných sudech (většinou dubových). Na světě existuje několik základních druhů whisky:

bendek
Télécharger la présentation

VÝROBA WHISKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VÝROBA WHISKY Lucie Plincnerová 2009/2010 KBI/ APBI

 2. WHISKY = je alkoholický nápoj destilovaný z obilnin, zrající v dřevěných sudech (většinou dubových). Na světě existuje několik základních druhů whisky: • Skotská whisky, nejčastěji dvakrát destilovaná z ječmene, který byl vysušen nad rašelinou. • Irská whisky, třikrát destilovaná a po tři roky skladovaná v dubových sudech. • Americká whisky je nejčastěji destilovaná z kukuřice. • Kanadská whisky, většinou jemnější a z více druhů zrn.

 3. Výroba: • Má 4 etapy – sladování, příprava zápary, kvašení a destilace. • Sladování: ječmen se prosyje a 2-3 dna se máčí, vlhký ječmen se rozprostře na sladovací plochu a nechá se klíčit. V čas se musí přerušit a to tak, že se naklíčený ječmen usuší v sušárně s děravou podlahou. Děrkami prochází kouř, tradičním palivem je rašelina. Kouř dává whisky charakteristickou kouřovou chuť

 4. Příprava zápary : usušený slad se rozemele na sladový škrob a v zapařovací kádi se smíchá s horkou vodou. Rozpustný škrob se mění na cukrovou kapalinu (zápara), která se stáčí. Kvašení : horká zápary se ochladí a přečerpá do kvasných nádrží (9000-45000l). Přidají se kvasinky a zápara kvasí. Cca po 48 hodinách se změní na alkoholový roztok podobná pivu, kterému se říká zkvašený rmut.

 5. Destilace : sladová whisky se destiluje dvakrát a to v kotlíkových destilačních zařízeních (připomínají velké měděné kotle Zrání: Jak sladová, tak obilná whisky musí po destilaci zrát – v dubových sudech. Podle zákona musí zrát minimálně po dobu 3 let. Ovlivňuje ho – místo stáři sudy

 6. Historie: • Slovo „whisky“ je odvozeno od gaelského výrazu uisge beathe (živá voda). • Výrobu whisky prý do Skotska přinesli irští (konkrétně dalriadští) mniši při své misijní činnosti v 5. století. Dlouhou dobu byl alkohol destilován především v klášterech, a to jako léčebný prostředek • Nejstarší písemné zmínka o whisky sahá do pozdního středověku. Přesně v roce 1494 v učtech skotského kancléře. • Domovem whisky je skotská Vysočina (Highlands).

 7. Skotská whisky x Irská whisky • Irská whiskey se liší od skotské whisky svojí výrobou. • Ječmen používaný pro skotskou whisky je sušen nad otevřeným rašelinovým ohněm. Naproti tomu slad pro irské whiskey se suší v těsně uzavřených pecích, čímž se zachová pouze čistá sladová chuť bez kouře a rašeliny. • Poté se irská whiskey destiluje třikrát (na rozdíl od dvojí destilace v případě skotské whisky), což jí dává hladší chuť.

 8. Jak správně vychutnat whisky? • K správnému vychutnání whisky potřebujete určité základní vybavení: vodu, sklenku, ústa, nos, jeden pár očí (není nezbytný) – a samozřejmě whisky. • Voda: slouží k zmírnění vlivu alkoholu a k rozvinutí aroma • Sklenice na whisky by měla mít tulipánovitý tvar s úzkým ústím • Ústa slouží k nalití whisky za účelem vychutnání. Vedle jazyku se na ochutnávání whisky podílí i patro, proto je třeba doušek whisky v ústech podržet a dovolit chuti vyplnit celá ústa. • Nos je zdaleka nejdůležitějším nástrojem při hodnocení sladových whisky

 9. Postup: • Prohlédněte si tekutinu ve sklenici, očichejte ji, přidejte trochu vody, znovu očichejte a napijte se. Přistupujte ke každému vzorku bez očekávání, soustřeďte se pouze na vaše současné vjemy

 10. sladování

 11. Měděné nádrže

 12. Dubové sudy

More Related