html5-img
1 / 21

Aktualitások

Aktualitások. Az első RFKB döntés hatásai Arány – irány Beiskolázás Találgatunk vagy hazudunk? Ki az erősebb? (RFKB kontra tankötelezettség) … de hova lettek a lányok?. Aktualitások. A TISZK és különböző típusai TISZK-ek a régióban. Aktualitások.

beulah
Télécharger la présentation

Aktualitások

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Aktualitások Az első RFKB döntés hatásai Arány – irány Beiskolázás Találgatunk vagy hazudunk? Ki az erősebb? (RFKB kontra tankötelezettség) … de hova lettek a lányok? Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 2. Aktualitások • A TISZK és különböző típusai TISZK-ek a régióban Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 3. Aktualitások • Az új OKJ (2006) első nagy vizsgája • Egy- és kétéves szakképesítések • Az új vizsgarendszerhez kapcsolódó dokumentumok • Bizonyítvány • Vizsgadokumentumok Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 4. Autószerelő Egy konkrét szakképesítés Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 5. Autószerelő • AUTÓSZERELŐ 51 525 01 1000 00 00 • Iskolai előképzettség: középiskola befejező évfolyamának elvégzése • Elmélet aránya: 50 % • Gyakorlat aránya: 50 % • Rész-szakképesítések • 51 525 01 0100 31 01 Autóbontó • 51 525 01 0100 31 02 Autókarbantartó és -ápoló • 51 525 01 0100 21 01 Autómosógép-kezelő • Ráépülések • 51 525 01 0001 54 01 Autótechnikus • 51 525 01 0001 52 01 Gázautószerelő • Képzés maximális időtartama: • Autószerelő 2 év vagy 2000 óra • Autótechnikus 1 év vagy 1000 óra • Gázautószerelő - év vagy 300 óra Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 6. Autószerelő • Az 51 525 01 1000 00 00 azonosító számú, Autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése • 0619-06 Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai • 0673-06 Közúti járműszerelő közös feladatok I. • 0674-06 Gépjármű karbantartás I. • 0675-06 Gépjárműjavítás I. • 0864-06 Autókarbantartás, ápolás • 0865-06 Autóbontás • 0866-06 Autómosás • 0886-06 Általános vállalkozási feladatok • 1208-06 Járműjavítás, -tisztítás I. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 7. Autószerelő OKTATÁS Elmélet Gyakorlat Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 8. Autószerelő A vizsga szervezése A vizsgaszervező biztosítja: • Helyszín • Dokumentációk, eszközök, anyagok Dokumentumok • Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot • Vizsgaprogramot Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 9. Autószerelő Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 10. Autószerelő A szakmai vizsga értékelése %-osan: Az 51 525 01 1000 00 00 azonosító számú, Autószerelő megnevezésű szakképesítéshezrendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében • 6. vizsgarész: 10 • 9. vizsgarész: 5 • 10. vizsgarész: 5 • 11. vizsgarész: 30 • 12. vizsgarész: 5 • 13. vizsgarész: 5 • 14. vizsgarész: 5 • 15. vizsgarész: 10 • 20. vizsgarész: 25 Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 11. Autószerelő A vizsgázó teljesítményének értékelése 25. § (1) A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakképesítésenként egyetlen osztályzatot kap. (2) Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1). (3) A vizsgarész %-os eredményét az egyes feladatok %-os értéke és a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozás szerint kell megállapítani. Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik, sikeres a vizsgarész, ha az így kapott érték 50% feletti. (4) Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik, a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozott átlaga alapján, az (1) bekezdés szerinti osztályzat a következő: 81-100%jeles (5) 71-80%jó (4) 61-70%közepes (3) 51-60%elégséges (2) 50% vagy 50% alatt elégtelen (1) A vizsga értékelése és az eredmények számítása során az értékeket az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezve kell megállapítani. (5) Ha a szakmai és vizsgakövetelményről szóló rendelet másképp nem rendelkezik, sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgarészen 50% vagy az alatti teljesítményt nyújtott. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 12. Pályakövetési rendszer Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 13. Pályakövetési rendszer 1057/2005. (V. 31.) Korm. határozat: a szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről III. Fejlettebb információs rendszert! e) Pályakövetési rendszert kell bevezetni. Felelős:oktatási miniszter, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, szakképesítésért felelős miniszterek Határidő:2008. december 31. 2005-2006-ra tervezett részintézkedés: Az elhelyezkedés jellemzőit első alkalommal 2006-ban kell vizsgálni. Határidő:2006. december 31. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 14. Pályakövetési rendszer 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 12. § (1) A tanuló kötelessége, hogy (6) A tanuló kötelessége, hogy a szakmai vizsgája sikeres befejezését követően - feltéve, hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt - három éven belül - jogszabályban meghatározottak szerint - a pályakövetési rendszernek az iskolában megszerzett szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban adatot szolgáltasson. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 15. Pályakövetési rendszer • 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A szakképzés irányítási rendszere 4. § (2) Felhatalmazást kap a miniszter a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével, hogy rendeletben határozza meg e) a szakképzés megkezdésére és folytatására vonatkozó feltételeket, a szakképzést folytató intézmények gyakorlati képzés szervezésére vonatkozó együttműködési megállapodásának tartalmi követelményeit, a pályakövetéssel összefüggő feladatokat. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 16. Pályakövetési rendszer Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 17. Pályakövetési rendszer Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 18. Pályakövetési rendszer Szoftverfejlesztési szolgáltatások AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt projektjéhez kapcsolódóan Pályakövetési Rendszer (PKR - informatikai rendszer) tervezése, kivitelezése és bevezetése vállalkozási szerződés keretében. VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:3.6.2009. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 19. Pályakövetési rendszer Cél: folyamatos munkaerő-piaci információk biztosítása - az intézmény-fenntartóknak az intézmények képzési struktúrája alakításának érdekében - az intézményeknek, hogy képzési tevékenységüket a megrendelők igényeihez tudják igazítani - a tanulóknak/hallgatóknak, hogy megalapozottan válasszanak a szakirányok, képzési programok között Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 20. Pályakövetési rendszer Szolgáltatások: Szabványosított adatgyűjtés, -tárolás, -feldolgozás Pályakövetési honlap szűrt keresési lehetőség térségi, régiós és országos szinten, pl. képzési kínálat, kereslet, végzettek száma, elhelyezkedési esély stb. Visszacsatolás rendszerének működtetése az oktatási intézmények, fenntartók, munkaadók és a pályaorientációt végzőintézmények felé Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

 21. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Bakó Sándor bakos63@gmail.com Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézménye Hajdúnánás

More Related