Download
ski 02 18 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ski 02.18 PowerPoint Presentation

Ski 02.18

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ski 02.18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DM 1075590 v1 Ski 02.18 KMD Aarhus 6. februar 2014

 2. velkommen Indledning - Hvorfor er vi her i dag?Blive klogere på de fordele, din organisation kan få med SKI’s nye rammeaftale »02.18 It-løsninger og vedligehold«. KMD og SKI SKI er en vigtig indkøbskanal for kommunerne. KMD vil gerne være dér hvor kommunerne handler. Samlet omsætning på SKI’s rammeaftaler 2008-12: 57,2 mia. kr. herafkommunernes årlige gnst. køb af IT- og teleydelser: Ca. 1,5 mia. kr. Kan vi – med SKI 02.18 - gentage succesen fra SKI 02.19? DM 1075590 v1

 3. Kommuner der har købt ind på SKI 02.19 hos KMD DM 1075590 v1 94 af Danmarks 98 kommuner har købt mindst én ASP-Service hos KMDpå SKI 02.19

 4. nyEkmd-løsninger på ski 02.18i forhold til ski 02.19 KMD Opus Lex KMD Talegenkendelse KMD Koncernstyring – ”den fulde pakke” KMD Education Telesundhed DM 1075590 v1

 5. Indsæt data via Indsæt/ sidehoved & sidefod Dagens Program 09.30 – 10.00 Morgenmad og registrering 10.00 – 10.15 Velkomstv/ Jens Arne Madsen, Områdedirektør i ‘Salg Vest’, KMD 10.15 – 11.00 Præsentation af 02.18 It-løsninger og vedligeholdv/ Lars Grelck, Chefkonsulent, SKI A/S 11.00 – 11.45 KMD og SKI 02.18v/ Jens Arne Madsen, Områdedirektør ‘Salg Vest’, KMD, samt Flemming S. Madsen, SKI Kompetencecenteret i KMD 11.45 – 12.30 Frokost 12.30 – 13.30 Hvordan anskaffer du med fordel dine it-løsninger på SKI 02.18? Præsentation af tre cases:KMD Koncernstyring KMD Education Telesundhed v/ KMD 13.30 – 13.45 Tak for i dag v/ Jens Arne Madsen, KMD KMD’s konsulenter står til rådighed for individuel sparring ved arrangementets afslutning. Bemærk din præsentation starter i tekststandard. Ønsker du at starte teksten med en punktopstilling/bullet liste – klik på Indryk knappen - se skærmdump. Du må IKKE anvende punktopstillingsknappen!

 6. DM 1075590 v1 Ski 02.18 KMD OG SKI 02.18

 7. KMD på ski 02.18! • KMD er leverandør på 9 delaftaler • Vi tilbyder i alt 17 bruttoløsninger, der hverisær dækker markedsmæssige og teknologiske behov • En række af KMD’s standardløsninger indgår som færdige it-komponenter – »de grønne byggeklodser« • Der tilbydes individuelle projekter ‘oven på’ disse færdige komponenter – et stort sortiment (karakteristika og STORM-kategorier) • Der tilbydes vedligeholdelse og drift DM 1075590 v1

 8. Hvilke bruttoløsninger på hvilke delaftaler tilbyder kmd? DM 1075590 v1

 9. Typiske kmd-løsninger anveNdt i mindst én af bruttoløsningerne (obs! Ikke udtømmende) DM 1075590 v1

 10. Hvad indeholder en Bruttoløsning? Dokument nr./Version KMD programmel Tredjeparts programmel (Microsoft, Oracle m.fl.)

 11. Fra Bruttoløsning til løsning DM 1075590 v1 Bruttoløsning Kundens kravspec. Færdig løsning

 12. Typiske kmd-løsninger på delaftalerne, et eksempel DM 1075590 v1 Fjern papirbunkerne: Digitalisér håndteringen af tilskudssager ​KMD Opus Lex automatiserer alt fra helbredstillæg til skolebuskort og øger muligheden for borgerens selvbetjening - det sparer tid og øger effektiviteten og kvaliteten. Samtidig gør løsningen det muligt at indføre mere selvbetjening for borgerne. Delaftale 14Digitale selvbetjenings-løsninger Delaftale 5Elektroniske samarbejds-løsninger - Collaboration Delaftale 13ElektroniskePatient- informations-løsninger

 13. Typiske kmd-løsninger på delaftalerne, et yderligere eksempel DM 1075590 v1 KMD Talegenkendelse Med talegenkendelseudnytter I det enkle faktum, at vi taler hurtigere end vi skriver. Samtidig kan I hæve kvaliteten af rapporteringen og aflaste medarbejderne fysisk. Vi hjælper jer trygt igennem forandringen, til de nye vaner bliver hverdag. Delaftale 14Digitale selvbetjening- løsninger Delaftale 13Elektroniske Patient- informationsløsninger Delaftale 1Enterprise Ressource Planning – (ERP-løsninger) Delaftale 5Elektroniske samarbejds-løsninger - Collaboration Delaftale 12Sprogteknologiske løsninger Delaftale 3Undervisnings- løsninger (LMS)

 14. SPØRGSMÅL ? DM 1075590 v1

 15. DM 1075590 v1 Ski 02.18 DET PRAKTISKE

 16. Fra behov til færdig løsning… • Hvad ønsker jeg leveret – og hvordan? • Kan jeg være i dialog med leverandørerne undervejs? • Hvilken delaftale under SKI 02.18 kan • benyttes? • Hvordan afspejles mine behov i et • miniudbudsmateriale? • Mindstekrav, karakteristika og STORM-kategorier • Skalérbarhed • »Det mest nødvendige« • Bilag C18 • Afklaringsfase DM 1075590 v1

 17. LeveringsaftalerBilagenes opbygning og funktion DM 1075590 v1 Eks. Bilag C03 Leverancebeskrivelse Kravene i en kravtabel kan være overordnede eller mere detaljerede, alt efter hvad kunden ønsker at leverandøren svarer på i sit tilbud

 18. leveringsaftaler DM 1075590 v1 Afhængigt af omfanget af krav kan bilagene gøres overskuelige i størrelse Før udarbejdelse

 19. leveringsaftaler DM 1075590 v1 Afhængigt af omfanget af krav kan bilagene gøres overskuelige i størrelse Efter udarbejdelse

 20. Ski kompetencecenteret i kmd • Intern supportfunktion for KMD’s salgsvendte medarbejdere, • Vejledning af KMD’s kunder i anvendelsen af SKI’s rammeaftaler DM 1075590 v1 Kontakt os via mail: ski_kmd@kmd.dk Link til iPaper vedr. KMD’ aftalemuligheder på SKI: http://publikationer.kmd.dk/KMDsaftalemulighederpSKI/

 21. pause DM 1075590 v1 Frokost…

 22. DM 1075590 v1 Ski 02.18 3 CASES

 23. DM 1075590 v1 CASE: KMD koncernstyring

 24. SKI Rammeaftaler 02.18, »IT-løsninger og vedligehold« Alt BI (Business Intelligence), DW (Datawarehouse) kan leveres under SKI 02.18! Alle KMD’snuværende BI standard løsninger er med i SKI 02.18! SKI 02.18 er ideel ifht. BI området, da aftalen er målrettet projektaftaler. Tids- og ressourcebesparende (I kan anskaffe komplekse BI løsninger – baseret på SKI’s standardkontrakt). Kommunerne har en hurtig og enkel udbudsproces - set i.f.t. EU-udbud. BI verdenen udvikler sig hurtigt – mulighed for at udnytte den produktudvikling der pågår hos leverandøren, idet leverandøren kan versionere nye løsninger hver 3 måned.

 25. KMD Koncernstyring – et samlet konceptder kan tilpasses den enkelte kommune Tværgående Koncernanalyser Temarapporter Styringscirkler Aktivitetsbaseret Simulering Områdespecifikkeløsninger BI Social BI Arb.mar. BI Inst. BI Skole BI Ældre Tværgående Koncernrapportering ​KMD Koncernstyring omfatter en lang række BI-moduler, der giver målrettet styringsinformation på alle niveauer i din kommune. Informationen går i dybden på dit område og skaber indsigt og sammenhæng på tværs af fagområder og økonomi. Økonomi, HR, Fravær, Indkøb, Løn

 26. KMD Koncernstyringskonceptet på SKI 02.18 (delaftale 7) KMD Koncernstyring tager afsæt i følgende færdigudviklet programmel: (FUP). Hver FUP tilpasses den enkelte kunde med de relevante MODULER fra FUP’en: Datamining & tendensanalyser ; Kontroludtræk, Effektvurdering (beskæf.) 2. Styringscirkler ; Direktion, Skole, Beskæft., Institution, Ældre, DSS 3. Simulering ; Skole, Beskæft., Institution, Ældre, DSS, Befolkningsprognose 4. Koncernrapportering; ”ØK-pers/fravær-Løn-Indkøb” 5. Temarapportering ; Nomadefamilier 6. Rapporteringsværktøjer : Mobile BI, Rapportudvikler værktøjer, Dashboards 7. Områdespecifikke BI-løsninger; omfatter 17 Opus LIS standard moduler 8. MS (Microsoft værktøjer) 9. SAP (SAP værktøjer) 10.Targit

 27. SKI Rammeaftaler 02.18, »IT-løsninger og vedligehold« KMD præsentation KMD tilbyder Koncernstyrings konceptet på: Delaftale 7 Informationsindsamlings- og analyseløsninger (BI/DW) KMD tilbyder bruttoløsningen: Kommunale BI- og DW-løsninger • Rapporteringsværktøjerne kan desuden tilkøbes på: • Delaftale 1: ERP; Brutto 3: KMD OPUS • Delaftale 3: Undervisningsløsn; Brutto 1: • Elev/Matrix/institution • (”KMD Opus LIS Skole” kan også indkøbes her) • Delaftale 9: Indkøb; Brutto 3; E-Indkøb • Delaftale 10: Løn&Personale; Brutto 2; KMD Opus Personale • Delaftale 13: EPI løsninger; Brutto 1; • KMD´s social-, sundheds- og omsorgssuite BEMÆRK: KMD Koncernstyringsløsningerne findes KUN på Delaftale 7 på SKI 02.18.

 28. HVOR KAN I HØRE NÆRMERE? HVORDAN KOMMER VI VIDERE? For mere information om KMD Koncernstyring se mere på kmd.dk og /eller kontakt KMD BI salgsteam: Mette ØstergaardPer Dyrvig Nielsen Sales Specialist Sales Specialist mno@kmd.dkpdn@kmd.dk 4460 1217 4460 2150 Anne Pietraszek Jeppe Svendsen Sales Specialist Sales Specialist akp@kmd.dkjsw@kmd.dk 4460 2253 4460 1399 Dokument nr./Version

 29. DM 1075590 v1 CASE: KMD education

 30. Delaftale 3 – UndervisningsløsningerKMD’s lærings- ogadministrationssuite DM 1075590 v1 • Hvorforer KMD pådelaftale 3 • “Storfagligvidenomundervisningssektorenpådetstatslige, kommunaleogselvejeområdet.” • “Velafprøvetogdokumenteredestandardsoftwareløsningertilunderstøttelseafcentrale administrative funktionerindenforløsningsområdet. “ • ”Stor erfaring indenfor specialudvikling af løsninger til understøttelse af kundespecifikke behov indenfor løsningsområdet, med UNI*C og UNI-IT som to af de væsentligste kunder” • “Velkonsolideretsamarbejde med centrale 3. parts leverandører, herunder SABA, SAP og Microsoft, alle med storerfaringidigitalt at understøttekompetenceudviklingsaktiviteterog – administration”

 31. Udvalgteprodukter(FUP’ere) pådelaftale 3 DM 1075590 v1 • Produkter(FUP’ere) • KMD Elev • KMD Matrix(PULS) • KMD Institution • KMD Education • KMD Børneintra • SABA(3. part) - Learning Management System

 32. Fokuspådetfærdigudvikletprogrammel DM 1075590 v1 • Produkter(FUP’ere) • KMD Elev • KMD Matrix(PULS) • KMD Institution • KMD Education • KMD Børneintra • SABA (3. part) - Learning Management System • Konfigurationsmuligheder • KUP’ere(20/31) • Workflowkankonfigureres • Personalisering – bruger-grænsefladen tilpasses i den kundespecifikke konfiguration. • Rapportering– Standard-rapporter er en del af det færdigudviklede programmel, der kan kundetilpasses.

 33. Mange mulige kombinationer DM 1075590 v1 • Produkter(FUP’ere) • KMD Elev • KMD Matrix(PULS) • KMD Institution • KMD Education • KMD Børneintra • SABA (3. part) - Learning Management System • Andre Produkter(FUP’ere) • på delaftale 3 • KMD Stafetlog • BI-løsning KMD-Skole • BI generelt (Targit, MS IM, SAP BO) • MS Lync • Talegendkendelse Et LMS system ikombination med en videokonference-løsning Et administrativskolesystem med talegendkendelse og/eller BI somoverbygning KMD-Education med en kundespecificeret integration tilstafetlog, der sikrerfokuspåudsattebørn.

 34. Hvis du vil vide mere DM 1075590 v1 Yderligere dialog ommulighederne pådelaftale 3 - kontakt: Salgschef Bettina Hald Sudergaard M: bgs@kmd.dk T: 61 98 27 48

 35. DM 1075590 v1 CASE: telesundhed

 36. CASE 3 - telesundhed

 37. Case 3 løsningen DM 1075590 v1 KMD Online Omsorg er en borgervendt digital platform - til omsorg og pleje af ældre, kronikere, handicappede og psykisk syge i deres eget hjem. Bruttoløsningen indeholder: • KMD Online Omsorg Administration • KMD Online Omsorg Desktop • KMD Online Omsorg Video • KMD Online Omsorg Monitorering (Telemedicinskmåledata) • KMD Online Omsorg Webservice • Løsningen kan indkøbes under delaftale 13

 38. CASE 3 – telesundhed eksempel DM 1075590 v1 Bruttoløsning – konfigurerbar Eksempel på Kundespecifik projekt

 39. Eksempel på standart programmel Flere-til-flere video • EKSEMPLER • Holdtræning • live genoptræning med instruktør • Traditionel fjernundervisning

 40. HVOR KAN I HØRE NÆRMERE? HVORDAN KOMMER VI VIDERE? For mere information om Telesundhed se mere på kmd.dk og /eller kontakt: Niels Bækholm Sales Specialist nbb@kmd.dk 41 74 38 46 Torben Bundgaard Nielsen Salgschef tbi@kmd.dk 25 45 48 89 Dokument nr./Version

 41. SPØRGSMÅL ? DM 1075590 v1

 42. Tak for i dag! DM 1075590 v1