Kako pripremiti prijedlog projekta - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kako pripremiti prijedlog projekta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kako pripremiti prijedlog projekta

play fullscreen
1 / 65
Kako pripremiti prijedlog projekta
126 Views
Download Presentation
birch
Download Presentation

Kako pripremiti prijedlog projekta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kako pripremiti prijedlog projekta

 2. Kako pripremiti prijedlog projekta Prednosti učešća u FP7 • razvoj istraživačkih kapaciteta • međunarodni ugled • unapređenje kontakata i mreža • povećanje broja publikacija istraživačkih radova • pronalaženje novih mogućnosti za finansiranje

 3. Kako pripremiti prijedlog projekta • Ne postoje “nacionalne kvote” • Projekti moraju imati više učesnika iz više zemalja - transnacionalni • Projekti moraju zadovoljavati kriterije istaknute u “pozivu za aplikacije” • Pozivi za aplikacije objavljuju se više puta u toku jednog FP ciklusa • Kvalitet i tehnološku relevantnost projekta procjenjuju nezavisni vanjski • eksperti

 4. Kako pripremiti prijedlog projekta • Svaki od Specifičnih programa je podijeljen u pod-programe. • Svaki Specifični program ima Radni program (Work programme) koji je podijeljen na: • Acitivities - aktivnosti • Areas - oblasti • Topics - specifične teme – Radni program

 5. Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta 1. Poziv za prijavu projekata 8. Implementacija 2. Ideja 7. Ugovor 3. Priprema prijedloga Vremenska skala projekta: 6. Pregovaranje 5. Evaluacija 4. Krajnji rok

 6. Kako pripremiti prijedlog projekta Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta Opšte pravilo: Ne postoji FP7 R&D prijedlog projekta bez minimum 3 partnera iz 3 različite zemlje! Izuzetak:Coordination and Support Actionsi određeneMobility Measures

 7. Kako pripremiti prijedlog projekta Svi pozivi se objavljuju na: Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls Informacije o FP7, temi KBBE, pravilima učešća, IPR i ostale informacije na: CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html NCPhttp://www.ncp.ba/ Health Research http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html Pozivi u narednom periodu: FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 with 35 topics and indicative deadline 2 October 2012 and FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-2 with 2 topics and indicative deadline 25 September 2012

 8. Kako pripremiti prijedlog projekta Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta • Finansijski doprinos Evropske komisije (EC) – SUFINANSIRANJE, • definisano je: (iznos pokrića prihvatljivih troškova - reimbursement rate) • Finansijskom shemom – vrstom projekta • Kategorijom učesnika u projektu/ pravnim statusom predlagača projekta • Tipom aktivnosti (istraživanje i tehnološki razvoj, trening, menadžment, demonstracijske aktivnosti, diseminiacija, itd.)

 9. Kako pripremiti prijedlog projekta Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta Finansijska shema – vrsta projekta

 10. Kako pripremiti prijedlog projekta

 11. Kako pripremiti prijedlog projekta

 12. Kako pripremiti prijedlog projekta Collaborative projects • LARGE-SCALE INTEGRATING PROJECTS - IP: • Višepartnerski projekti usmjereni prema ciljanim istraživanjima- očekivani ishod generisanje novog znanja potrebnog za provođenje tematskih prioriteta • Trebali bi okupljati kritičnu masu resursa, te pridonijeti jačanju konkurentnosti EU ili zadovoljavanju potreba evropskog društva • Projekti moraju sadržavati istraživačku komponentu, a mogu imati i tehnološku i demonstracijsku komponentu, te element osposobljavanja • Integracija, koju projekti podrazumijevaju, može biti različite vrste: • vertikalna (npr. vrijednosni lanac od proizvođača znanja do aktera uključenih u tehnološki razvoj i transfer), • horizontalna (niz multidisciplinarnih aktivnosti), • sektorska (npr. javnog i privatnog sektora, a posebno univerzitetska, odnosno istraživačkih instituta i kompanija) • ili finansijska (javna i privatna sredstva)

 13. Kako pripremiti prijedlog projekta Collaborative projects • SMALL OR MEDIUM-SCALE FOCUSED RESEARCH PROJECTS - STREP: • Istraživački projekti kojima je cilj generisati i promovisati nove spoznaje (npr. unapređenje postojećih i razvijanje novih proizvoda, procesa i usluga) • Ovi projekti podupiru istraživanja, razvojno-tehnološke i demonstracijske aktivnosti, koje su nešto manjeg obima od onih u integrisanim projektima.

 14. Kako pripremiti prijedlog projekta • NETWORK OF EXCELLENCE – NoE • Višepartnerski projekti kojima je cilj podsticati naučnu i tehnološku izvrsnost u određenom istraživačkom području, integrisanjem kritične mase resursa i znanja na evropskom nivou, u svrhu postizanja i održavanja vodeće pozicije u tom području • Znanje i ekspertiza umrežuju se oko zajedničkog programa aktivnosti, kojem je cilj osiguranje progresivne i trajne integracije istraživačkih kapaciteta projektnih partnera, istovremeno promovišući spoznaje u području, kojim se oni bave • Samo istraživanje nije u središtu pažnje ovog instrumenta, već su to strukturalne promjene usmjerene prema integraciji istraživačkih kapaciteta

 15. Kako pripremiti prijedlog projekta • COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS – CSA • Višepartnerski projekti kojima je cilj podržati umrežavanje i koordinacija naučnoistraživačkih i inovacijskih aktivnosti • Mogu uključivati definisanje, organizaciju i upravljanje zajedničkim inicijativama ili aktivnostima - konferencije, sastanci, studije, razmjene osoblja i diseminacija dobrih praksi, uspostavljanje zajedničkih informacijskih sistema ili ekspertnih mreža • U projektima učestvuju istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, kao i kreatori naučnoistraživačkih politika

 16. Kako pripremiti prijedlog projekta Razumijevanje osnovne strukture FP7 prijedloga projekta Modaliteti učešća

 17. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti • Registracija • Poziv za prijavu projekata/Radni program /Work Programme • Pronalaženje partnera • Sastavljanje konzorcija

 18. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti 1. Registracija KORAK 1: Pretraživanje – provjera da li je institucija/organizacija već registrovana   KORAK 2: Registrovanje inst./org. korištenjem ECAS (Central Validation Team– CVT)    KORAK 3: KORAK 3a - izmjena podatakaKORAK 3b – ako ste podatke poslali - imenovanja pravne osobe/ predstavnika - Lear-a),              iliKORAK 3c Ako CVT je već započeo proces verifikacije, više ne možete mijenjati podatke za registraciju, ali ste još uvijek u mogućnosti prenijeti dodatne dokumente (do 10 Mb)Kada se podaci ovjere od strane CVT, podatke može mijenjati samo Lear! European Commission Research Executive AgencyFP7 Support (A1) COVE 13/132 B-1049 BrusselsBelgium

 19. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti • 2. Poziv za prijavu projekata Participant Portal http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls • Svaki poziv za prijavu projekta sadrži informativni paket (Information • Package), odnosno sljedeću dokumentaciju koju je neophodno detaljno • proučiti: • Call Fiche (osnovni podaci o pozivu) • Work Programme (radni program) • Guide for Applicants (vodič za apalikante)

 20. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti • 2. Poziv za prijavu projekata • Tekst poziva/ Call Fiche (osnovni podaci o pozivu): • datum objavljivanja i krajnji datum prijave prijedloga projekta • okvirni budžet • o kom se izazovu/aktivnosti/oblasti radi • nazive “tema” • finansijeske sheme/tipove projekata • uslove prihvatljivosti • dodatne uslove

 21. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti • 2. Poziv za prijavu projekata Tekst poziva/ Call Fiche (osnovni podaci o pozivu)

 22. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti • 2. Poziv za prijavu projekata Tekst poziva/ Call Fiche (osnovni podaci o pozivu)

 23. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti • 2. Poziv za prijavu projekata - Radni program (Work Programme) • WP sadrži podatke, koji se odnose na: • opis tema • istraživačke ciljeve projekta • okvirni budžet i distribuciju sredstava prema vrsti projekta • najmanji broj učesnika u projektu • jednostepene ili dvostepene načine podnošenja aplikacija i dva nivoa evaluatorske procedure • nestandardne kriterije evaluacije • okvirno vrijeme eventualnog kašnjenja evaluacije i selekcije prijedloga projekata

 24. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti • 3. Pronalaženje partnera • Šta čini dobro partnerstvo? • pouzdanost i posvećenost • ekspertiza u projektima EU • uloga, raspodjela zadataka i budžeta među partnerima • Kriteriji za selekciju:   • zainteresovanost/interes i motivacija • svojstvene sposobnosti u istoj oblasti • iskustvo u EU RTD projektima • pristup lokalnom tržištu, kontakti • engleski jezik • resursi • kritična masa

 25. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti • 3. Pronalaženje partnera • Moguće opcije: • pristup već postojećim kontaktima,tzv. metoda “od uha do uha” i ranija saradnja i razmjena • PREDNOSTI: brz pristup; provjerenje i zajednički jezik, ostvaren pri ranijoj saradnji • NEDOSTACI: možete ostati “zaglavljeni” sa ograničenim brojem kontakata ili neodgovarajućim partnerima I – Aktivno traženje partnera  Ukoliko imate jasnu ideju o projektu i želju da ga pokrenete – CORDIS ili drugiwebsites II – Pasivno traženje partnera  Ukoliko nemate ideju za projekat, želite se priključiti kao partner projektu III – Privatno traženje 

 26. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti 4. Sastavljanje konzorcija • Prijedlog projekta: Part B (2) • Odjeljak 2: Implementacija (Implementation) • upravljačka/menadžment struktura i procedure, organizaciona struktura i mehanizmi donošenja odluka! • pojedinačni učesnici: profil organizacije i biografije/CVs angažovanog osoblja na projektu • konzorcij u cjelini – opravdanost sastava! • podugovaranje • druge zemlje: ukoliko učesnici nisu MS/AC/ICPC • povjerena sredstva: detaljno objašnjene troškova i opravdanost

 27. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti 4. Sastavljanje konzorcija • Ugovorne funkcije: • koordinator • partneri • Praktične funkcije: • upravljačke funkcije (vođe radnih paketa, finansije, administracija i sl.) • istraživanje, tehnološki razvoj, tehnološki snabdjevač, krajni korisnik, stručna obuka, ekspert za eksploataciju i diseminaciju i sl.

 28. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti 4. Sastavljanje konzorcija • Prednosti uloge koordinatora: • potpuna kontrola nad projektom i budžetom • imenovanje menadžera projekta • direktni kontakt sa EC i njihovim osobljem • predsjedavanja komitetom projektnog menadžmenta • povlašteni tretman prilikom eksploatacije rezultata projekta i pravima • “vidljivost” i publicitet • Nedostaci uloge koordinatora: • angažovanje osoblja i resursa (menadžment, administracija) • nivo odgovornosti koji proizlazi iz potpisanog sporazuma sa EC i konzorcijskog ugovora

 29. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti 4. Sastavljanje konzorcija • Uspješno partnertsvo: • Kreirajte konzorcij u skladu sa ciljevima projekta (naznačenim u pozivu, te naučnim i tehničkim planom – u grubim crtama) • Uspostavite potpuno integrisan i balansiran tim: • kritična masa • komplementarnost, uloge i funkcije • bez preklapanja, bez dupliraja • ekspertiza uevropskim RTD projektima • poznavanje reputacije ključnih partnera • uključenje srednjih i malih preduzeća (ako je naznačeno)

 30. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti 4. Sastavljanje konzorcija • Upravljačka/menadžment uloga- koordinator: • tehnička • pravna • finansijska • administrativna – izvještavanje (EC) • komunikacija • Upravljačka/menadžment uloga– rukovodioci radnih paketa: • tehnička • finansijska • administrativna – izvještavanje (koordinator) • komunikacija • vođe radnih zadataka

 31. Kako pripremiti prijedlog projekta Pripremne aktivnosti 4. Sastavljanje konzorcija • Svrha Konzorcijskog ugovora je da pokrije inter alia: • unutrašnju organizaciju i menadžment konzorcija • raspodjelu sredstava/fonda • dodatnu proviziju, reguliše prava intelektualnog vlasništva, diseminaciju rezultata • mehanizme rješavanja nesuglasica • pozdanost i tajnost podataka

 32. Kako pripremiti prijedlog projekta PISANJE PRIJEDLOGA PROJEKTA

 33. Kako pripremiti prijedlog projekta Pisanje prijedloga projekta SVE INFORMACIJE U “VODIČU ZA APLIKANTE”! Administrativni dio – Part A A1 – generalne informacije o prijedlogu projekta (naziv, sažetak, etc.) A2 – informacije o koordinatoru i svim učesnicima u projektu A3 - pregled troškova prema vrsti troškova i partnerima • Sadržaj prijedloga projekta – Part B 1. dio/odjeljak - naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu sa WP, odnosno temom 2. dio/odjeljak - implementacija 3. dio/odjeljak - impakt 4. dio/odjeljak - etička pitanja 5. dio/odjeljak - gender aspekt Na prva tri odjeljka se odnose tri kriterija evaluacije, pod-odjeljci odgovaraju pod-kriterijima Maksimalna “dužina” mora biti poštovana Struktura data u Vodiču za aplikante mora biti korištena

 34. Kako pripremiti prijedlog projekta Administrativni dio – Part A • A1 obrazac • Popunjava koordinator! • Akronim projekta • Naziv projekta • Identifikator poziva • Najrelevantnije aktivnosti koje se odnose na odabranu temu • Ključne riječi • Sažetak (2000 karaktera) • Informacije o sličnim prijedlozima ili potpisanim ugovorima A2 obrazac Popunjavaju svi učesnici u projektu! Koordinator dostavlja korisničko ime i šifru svakom partneru ponaosob!

 35. Kako pripremiti prijedlog projekta Administrativni dio – Part A

 36. Kako pripremiti prijedlog projekta Administrativni dio – Part A A3.2. obrazac/budžet – popunjavaju učesnici u projektu

 37. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B • dio/odjeljak - naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu sa WP, odnosno temom • 2. dio/odjeljak - implementacija • 3. dio/odjeljak - impakt • 4. dio/odjeljak - etička pitanja • 5. dio/odjeljak - gender aspekt • Na prva tri odjeljka se odnose tri kriterija evaluacije, pod-odjeljci • odgovaraju pod-kriterijima • Maksimalna “dužina” mora biti poštovana • Struktura data u Vodiču za aplikante mora biti korištena

 38. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B 1. dio/odjeljak – naučni i/ili tehnički kvalitet u skladu sa WP, odnosno temom • B1.1 Koncept i ciljevi • Koncept projekta • Detaljan opis naučnih i tehnoloških ciljeva, koji mogu biti ostvareni u okviru projekta • Izraženi u mjerljivoj veličini/formi • Metoda: • Project Objectives Table

 39. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B B1.2 Prikazati progres u odnosu na trenutno stanje • Opis trenutnog stanja u određenoj oblasti i napredak koji će se ostvariti u okviru projekta Metoda koja može biti korištena: • Označavanje dijelova teksta, korištenje dijagrama

 40. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B • B1.3 naučno-tehnološka metodologija i radni plan • Opis strategije radnog plana, vremenski raspored radnih paketa – WP i njihovih komponenti -Gantt chart • Detaljan opis rada podijeljen na radne pakete WP • Grafički prikaz međuzavisnosti komponenti • Metode koje treba koristiti • Gantt chart, Pert diagram, Work package list, List of deliverables, Milestones list, Summary effort table, detailed WP description

 41. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

 42. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B • Metode koje treba koristiti: • Work package list • List of deliverables • Detailed WP description • Summary effort table • Milestones list • Gantt chart • Pert diagram

 43. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

 44. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

 45. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

 46. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

 47. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B broj radnih sati mjesečno X satnica (u skladu sa uobičajenom praksom zemlje iz koje dolazi organizacija u €) X angažman na projektu (mjeseci) = iznos u €

 48. Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B

 49. WP1 Project Management WP2 Data collection WP7 Helpdesk WP5 Website WP3 Conference WP4 Project Workshops WP6 Journal & e- newsletter WP8 Dissemination & Exploitation Kako pripremiti prijedlog projekta • Sadržaj prijedloga projekta – Part B Pert diagram