Download
tankar om f rb ttrad golfservice fr n sgf n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tankar om förbättrad golfservice från SGF PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tankar om förbättrad golfservice från SGF

Tankar om förbättrad golfservice från SGF

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Tankar om förbättrad golfservice från SGF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tankar om förbättrad golfservice från SGF Gunnar Håkansson, Servicechef

  2. Kort om Gunnar Håkansson • Servicechef på SGF • Agronom • Marknads- och Konsulentchef • Värmlänning • Idrottsälskare • Golfare sedan 1981 • Ingarö GK, hcp 10

  3. Ansvar som Servicechef • Banenheten med bankonsulenterna • Forskning och utveckling av grönytor • Föreningsservice • IT-service • Utbildning • Intern service i Golfens Hus

  4. Vilken golfutveckling kan vi förvänta oss i Sverige ? • 575.000 golfare år 2002 • Enligt SIFO kan 1,2 miljoner svenskar tänka sig att spela golf • 800.000 golfare år 2010 ?

  5. Vad följer med denna utveckling ? • Variationen av anläggningarna ökar • Kategorierna av golfare blir fler • Bristen på utbildad personal ökar • Golfens IT-system ger nya möjligheter • Särintressen som t.ex. miljö blir starkare

  6. Vad innebär det ? • Ökade krav på förtroendevalda inom klubbar och distriktsförbund • Ökad press på de yrkesarbetande på klubbarna • Kraftigt ökat utbildningsbehov till förtroendevalda och yrkesarbetande • Ökat samordningsbehov

  7. Hur kan golfservice inom SGF hjälpa till • Samordna en effektivare serviceenhet i Golfens Hus • Verka för ökad decentralisering och samla kraft i Serviceregioner

  8. Regionens Golfklubbar 50-60 stycken GDF 1 eller flera Regional kommitté bana SGA Lokalt Ban- konsulent Nuläge för bankonsulenterna8 Arbetsområden

  9. Regionens Golfklubbar 50-60 stycken GDF 1 eller flera Regional kommitté Klubb adm. Regional kommitté idrott PGA lokalt Klubb- konsulent Regional kommitté bana GAF Lokalt Idrotts- konsulent SGA lokalt Ban- konsulent Tänkbart utseende8 Serviceregioner