Download
silbitamine ja poolitamine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SILBITAMINE JA POOLITAMINE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SILBITAMINE JA POOLITAMINE

SILBITAMINE JA POOLITAMINE

9985 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SILBITAMINE JA POOLITAMINE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SILBITAMINE JA POOLITAMINE Kristi Rahn Tallinn 2009

  2. Kui sõna ei mahu rea lõppu, siis tuleb seda poolitada. • Sõnu saab poolitada silpide kohalt. • Silpe saab lugeda kätt lõua all hoides. HA-RA-KAS KA-RU KASS http://lemonlemonade.files.wordpress.com/2009/02/cat1.jpg http://www.prayerbears.com/teddybear_1.jpg http://identify.whatbird.com/img/4/326/image.aspx

  3. Igas silbis peab olema vähemalt üks täishäälik või täishäälikuühend. kool e-ma re-ba-ne maapäi-kete-le-vii-sor laud raa-matro-he-li-ne 1 silp 2 silpi 3 ja rohkem silpi http://www.athensexchange.com/img/articles/611/tvSet.jpg

  4. Poolitamisel pea meeles! Uuele reale viidud sõnaosa algab ühe kaashäälikuga. ko-du, lil-led, kamp-sun Liitsõnu poolitame kõigepealt sõnade liitumiskohalt, jõulu-vana siis iga sõna eraldi jõu-lu-va-na http://static.howstuffworks.com/gif/find-santa-claus-10.jpg

  5. http://1.bp.blogspot.com/_XFyLIDijoRU/RhVR2nRD3pI/AAAAAAAAAA0/Wj9FLqJ1UdA/s320/bonbon.gifhttp://1.bp.blogspot.com/_XFyLIDijoRU/RhVR2nRD3pI/AAAAAAAAAA0/Wj9FLqJ1UdA/s320/bonbon.gif http://www.ukrainians.ca/images/stories/news/ukr_bread.jpg Ühesilbilisi sõnu ei saa poolitada. komm, pai, tuul On sõnu, mida saab silbitada, aga poolitada ei saa. mei-e, e-ma, i-sa, sai-a Ühetähelist silpi ei jäeta rea lõppu ega viida uuele reale.

  6. Hakkame silbitama ja poolitama!