1 / 38

TEST A1

TEST A1. Koji je osnovni problem u vožnji motocikla? A) održavanje ravnoteže B) izbjegavanje neravnina na cesti C) održavanje smjera vožnje. Što ne smijete učiniti dok vozite motocikl? A) skidati obje ruke s upravljača B) pridržavati se za drugo vozilo C) prevoziti suputnika.

bran
Télécharger la présentation

TEST A1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TEST A1

 2. Koji je osnovni problem u vožnji motocikla? A) održavanje ravnoteže B) izbjegavanje neravnina na cesti C) održavanje smjera vožnje

 3. Što ne smijete učiniti dok vozite motocikl? A) skidati obje ruke s upravljača B) pridržavati se za drugo vozilo C) prevoziti suputnika

 4. Kako ćete održavati položaj motocikla u prometnoj traci? A) voziti sredinom prometne trake ako je obilježena B) tako da ometam druge sudionike u prometu C) voziti što bliže desnom rubu kolnika ako prometna traka nije obilježena

 5. Kojom najvećom dopuštenom brzinom smijete voziti motocikl cestom izvan naselja, osim na autocesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila? Odgovor: 90km/h

 6. Približavate se obilježenom pješačkom prijelazu. Kako ćete postupiti? A) povećati brzinu i proći pored pješaka; B) zaustaviti vozilo ispred pješačkog prijelaza; C) voziti tako da mogu sigrno obići pješake koji prelaze preko prijelaza D) voziti s povećanim oprezom

 7. Prema čemu ćete odrediti brzinu vožnje na cestama izvan naselja? A) prema vremenu putovanja za koje želim stići na odredište B) prema vrsti ceste kojom vozim C) prema trenutnim uvjetima vožnje na cesti

 8. Smije li vozač motocikla u naselju na cesti s više prometnih traka za vožnju u jednom smjeru koristiti lijevu prometnu traku za vožnju? A) smije, ako time ne ometa druga vozila B) smije, ali pod uvjetom da vozi slalom C) ne smije

 9. Koliko je ograničenje brzine za motocikle na cestama u naselju? Odgovor: 50km/h

 10. Sustigli ste vozilo. O čemu će ovisiti duljina pretjecanja tog vozila? A) o brzini vozila koje namjeravam pretjecati B) o brzini vozila koje se kreće iza mene C) o brzini kojom vozim

 11. Kako morate voziti neposredno ispred raskrižja i u samom raskrižju? A) moram proći raskrižje onom prometnom trakom u koju sam se razvrstao B) moram mijenjati prometnu traku u samom raskrižju

 12. Kojom stranom su se obavezni kretati pješaci na cesti izvan naselja? A) uvijek uz desni rub kolnika u smjeru kretanja B) uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja iznimno uz desni rub ako je to za njih sigurnije C) bilo kojom stranom kolnika

 13. Sustigli ste kolonu sporih vozila na cesti. Kako ćete pastupiti? A) voziti na potrebnom razmaku B) čim mi se ukaže prilika započet ću pretjecanje ali tako da ne prelazim u drugu traku C) prilagoditi brzinu uvjetima vožnje

 14. Na kojoj udaljenosti od nadvožnjaka, podvožnjaka, mosta i tunela ne smijete zaustaviti ili parkirati vozilo? Odgovor: 15metara

 15. Što vozilom ne smijete činiti na autocesti? A) zaustavljati i parkirati vozilo B) polukružno okretati C) voziti unatrag D) pretjecati

 16. Koji prometni znak zabranjuje promet svim motornim vozilima? Odgovor: 2

 17. Na koja se vozila odnosi ovaj prometni znak? A) na sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo B) na teretna vozila koja vuku priključno vozilo C) na traktore koji vuku priključno vozilo

 18. Što najavljuje ovaj prometni znak s dopunskom pločom? A) obvezno zaustavljanje nakon 100 metara B) da nakon 100 m moram propustiti vozila ako nailaze cestom C) nakon 100 metara imam prednost prolaska

 19. Što morate izbjegavati kod ovog prometnog znaka? A) minimalni uzdužni razmak između vozila B) pretjecanje zaustavljenih vozila C) naglo kočenje

 20. Kojom prometnom trakom smijem voziti motocikl prema ovom prometnom znaku? A) samo desnom prometnom trakom B) desnom i lijevom prometnom trakom

 21. Kako ćete se ponašati kod ovog prometnog znaka? A) prilagoditi brzinu vožnje B) pripremiti se za savladavanje više uzastopnih zavoja C) ne prelaziti u prometnu traku za vozila iz suprotnog smjera

 22. Vozite motocikl, u situaciji kao na slici. Kako ćete postupiti? A) nastaviti vožnju B) zaustaviti vozilo C) povećati pozornost

 23. Zašto u situaciji, kao na slici, raskrižjem prolazite prije autobusa? A) zato što zadržavam smjer kretanja B) zato što imam upaljeno žuto svjetlo na semaforu

 24. Koje vozilo prolazi raskrižjem posljednje? A) moped B) autobus

 25. Što je važno kontrolirati za vrijeme vožnje motociklom? A) brzinu vožnje B) uključivanje pokazivača smjera C) uključivanje kratkog i dugog svijetla

 26. Na instrument ploči upaljena je plava kontrolna žaruljica. Što to znači? A) da su upaljena svjetla B) da su upaljena svjetla za maglu C) da su upaljena duga i kratka svjetla

 27. Vozite motocikl, u situaciji kao na slici. Kako ćete se ponašati? A) prilagoditi brzinu vožnje B) voziti brzinom do 80 km/h C) voziti sredinom prometne trake

 28. Vozite motocikl, u situaciji kao na slici. Koje opasnosti trebate predvidjeti? A) sklizanje motocikla B) zanošenje motocikla C) veliki sigurnosni razmak

 29. Što utječe na stabilnost motocikla? A) položaj težišta B) suvozač, ako ga prevozimo C) brzina i način vožnje

 30. Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje na autocesti? Odgovor: 130km/h

 31. Što morate učiniti prije svake promjene smjera vožnje? A) pripremiti se za promjenu smjera bez opasnosti za druge sudionike u prometu B) pokazivačem smjera jasno i pravodobno iskazati svoju namjeru C) obvezno provjeriti prometne uvjete iza svog vozila

 32. Na kojoj se udaljenosti od mjesta prometne nesreće na cesti izvan naselja postavlja sigurnosni trokut? A) najmanje 150 metara B) najmanje 100 metara

 33. Kada morate biti naročito oprezni u vožnji motociklom? A) za prve kiše B) kada pada jaka kiša C) kada je kolnik mokar i sklizak

 34. Vozite motocikl u skupini od četiri. Kako smijete voziti? A) po dva vozila u redu, jedno pokraj drugoga B) jedan iza drugoga

 35. Tko mora nositi zaštitnu kacigu na glavi za vrijeme vožnje motociklom? A) vozač B) vozač i suvozač C) u naseljenom mjestu ne mora se nositi zaštitna kaciga

 36. Zašto mora kod motocikla pored nožne biti i ispravna ručna kočnica? A) da se može istodobno kočiti s obje kočnice B) da bi put kočenja bio što kraći C) ako otkaže nožna kočnica, da se može uspješno kočiti ručnom kočnicom

 37. Što je kolnička traka? A) uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednome smjeru s jednom ili više prometnih traka B) dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila

 38. Tko obavlja nadzor prometa, vozila i vozača na cestama? A) prometna policija B) policija

More Related