Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
a1 roliaorial PowerPoint Presentation
Download Presentation
a1 roliaorial

a1 roliaorial

65 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

a1 roliaorial

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TehUUM,tolongatuhtarima jam 2nana.mun tiasamahpakesalah sahiji.teh UUM I LOVE YOU.terserah bade ngajawabnairaha wae.mun ditarimaatawteuditarimaabdikuteh UUM abdiikhlas rido.nu pentingmahteh UUM jujurbenerteucinta ka urang.mun teh UUM narimaabditapi hate teh UUM teuserasiatawteujujursarengucapannaabdiasakurang seneng.nu pentingmahteh UUM ngajawabnaanubenercek hate tehUUM,meskipunabdiditarimahenteuna.parasaanabdi ka the UUM toslami,sampe-sampesokmimpikeunwae.kunaoncobaabdimasihancoklatsareng jam.eta tehsabagaibukticinta,ayahijialesandeuiabdingarasasalahteusaharusnaabdinulis I LOVE UUM dibordiharepenbabaturanloba,da kudu kumahadeuiabdihoyongnyariosisinsarengbisingaganggu. I LOVE YOU UUM