Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség maszesz.hu - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség maszesz.hu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség maszesz.hu

play fullscreen
1 / 19
Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség maszesz.hu
178 Views
Download Presentation
brant
Download Presentation

Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség maszesz.hu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék • a 2 000 LE-nél kisebb települések víziközmű helyzete, • helyi szennyvízelhelyezés < 50 LE, • kis szennyvíztisztítók 51 – 2 000 LE, • iszap elhelyezés Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 2. 2 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu Vízi közművel való ellátottság települési nagyságrendi kategóriák szerint

 3. 3 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Kiemelve az előző táblázatból: Hazánk vízellátottsága: 92,7 % 9,387 millió fő csatornázottsága: 54,1 % 5,478 millió fő Csatornával ellátott területen élők száma: 7,300 millió fő ?? 72,1% Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 4. 4 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu Néhány Európai ország víziközmű ellátottsága

 5. 5 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu A 0 – 50 és az 51 – 2 000 nagyságrendi kategóriák település- és lakosszáma, valamint a szennyvíztisztító telepek tisztítási teljesítménytől függő száma

 6. 6 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék • Alapkérdések: • Mi tartozik a kis szennyvíztisztítók kategóriába? • Milyen a kis szennyvíztisztítók hazai helyzete? • Ki legyen a kis szennyvíztisztítók „gazdája”, egyben felelőse, az országban, a településen? • Lehet-e (szabad-e) a nagy telepekével azonos követelményeket támasztani a kis szennyvíztisztítókkal szemben? • Jár-e az egyedi kis szennyvíztisztítóknak hasonló (központi) támogatás, mint csatornázásnak és a nagy telepeknek? • Kinek kell vállalni a kis szennyvíztisztítók üzemeltetését? • Milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy az érintett lakosság megértse, elfogadja, és magáénak tekintse a problémakört, a szennyvíztisztítást végző létesítményt? Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 7. 7 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék • A kis szennyvíztisztítók létesítésének és működtetésének néhány műszaki és gazdasági sajátossága: •         szerteágazóbb, ill. differenciáltabb csatornázási megoldások (pl. gravitációs, nyomás alatti, vákuumos) és szennyvíztisztítási technológiák (pl. a mesterséges és a természetes - természet közeli) ki tudják-e megfelelő műszaki és gazdasági színvonalon elégíteni a követelményeket, •         a növekvő vízminőségi követelmények hatása a kis- és közepes települések szennyvíztisztítási technológiájára; várható technológiai változások műszaki és gazdasági következményei, •          a tervezést, megvalósítást és üzemeltetést végző szervezetek színvonalának és korrektségének megléte, •          a tisztított szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezésének és hasznosításának műszaki, jogi és gazdasági feltételei. Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 8. 8 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Helyi szennyvízelhelyezés(< 50 LE) 1 200 000 db, > 4 Millió LE  oldómedence + szikkasztás,  ritkán biológiai fokozat,  a korrekt megoldások hiánya, Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 9. 9 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu A HELYI SZENNYVÍZELHELYEZÉS TECHNOLÓGIAI VÁLTOZATAI

 10. 10 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Kis szennyvíztisztítók 51 – 2 000 LE Tisztítási technológia A rendszerváltás előtt: eleveniszapos tisztítás iszapstabilizálással csepegtetőtestes tisztítás, természet-közeli tisztítás, A rendszerváltás után: eleveniszapos tisztítás iszapstabilizálással, nitrifikációval és denitrifikációval, foszfor eltávolítással, természet-közeli eljárások, tavas tisztítás, növényzetes tisztítás, öntözés. Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 11. 11 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék < 2 000 LE > 2 000 LE Telepszám 77 db 268 db Lakosszám 84 724 5 262 597 Kapacitás 28 500 m3/d 1 087 935 m3/d Kihasználtság 48 %-os 58 %-os Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 12. 12 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Eleveniszapos tisztítás iszapstabilizációval Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 13. 13 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Csepegtetőtestes tisztítás (7 db) Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 14. 14 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Tavas tisztítás Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 15. 15 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Gyökérzónás tisztítás Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 16. 16 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Nyárfás öntözés Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 17. 17 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék • Iszapelhelyezés: • végleges, vagy ideiglenes lerakón, • - más szennyvíztisztító telepen, • - települési hulladékkal, • visszavezetés a természetes körforgásba, • rekultiválandó területen, • speciális faültetvényen, • művelésből kivont területen, • javítandó területen, • egyéb ültetvényen, • szántóföldön. Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu

 18. 18 KÖSZÖNÖM A TÜRELMÜKET Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség www.maszesz.hu