Download
przyw dztwo polityczne fenomen hitlera n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przywództwo Polityczne. Fenomen Hitlera. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przywództwo Polityczne. Fenomen Hitlera.

Przywództwo Polityczne. Fenomen Hitlera.

211 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Przywództwo Polityczne. Fenomen Hitlera.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Przywództwo Polityczne.Fenomen Hitlera. Opracowanie: Emilia Małek

 2. O czym opowiem  • Słynni przywódcy polityczni • Czym jest przywództwo polityczne? • Cechy przywódcy politycznego • Jak to uczynić na arenie politycznej? Perswazja, agitacja, manipulacja, propaganda? • Hitler jako fenomen wszechczasów w przywództwie politycznym (historia w pigułce, Hitler w młodości, panowanie, fakty, ciekawostki)

 3. Przywództwo polityczne z definicji • Pojęcie z zakresu politologii oraz socjologii polityki • Relacja pomiędzy przywódcą politycznym a jego zwolennikami, zachodząca w określonym otoczeniu • Głównym polem działań jest sfera polityki • Opiera się na umiejętności pozyskiwania zwolenników poprzez przekonanie o istnieniu wspólnych celów, wartości oraz aspiracji

 4. Przywódca polityczny- specyficzne cechy • Zdolności kierownicze • Umiejętność porywania, fascynowania ludzi • Charyzma • Wiara we własne siły • Komunikacja werbalna i niewerbalna • Determinacja

 5. Arena polityczna- sztuka przemawiania • Perswazja- wpływanie na wolę, decyzje i zachowania innych ludzi za pomocą wielu technik perswazyjnych. Zabiegi perswazyjne charakteryzują się powszechnością zastosowania oraz niskim stopniem szkodliwości dla adresata zabiegów perswazyjnych. • Manipulacja językowa, czyli perswazja w hardcorowym wydaniu  ma na celu uzyskanie własnych korzyści, bez dbałości o dobro drugiej strony. Przeciwnie- często ze szkodą dla drugiej strony. Powszechnie uznawana jako nieetyczna.

 6. Agitacja – umiejętność nawoływania ludzi do zrobienia czegoś. W polityce agitacja jest nieocenionym środkiem. Dobrze przygotowana porywa tłumy. • Propaganda- celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów). W języku potocznym utrwaliło się wartościujące znaczenie tego terminu jako synonimu stosowania kłamstw, półprawd, manipulacji – przeciwieństwo informacji, refleksji, dyskusji. Kanałami są przede wszystkim mass media (kiedyś głównie radio i gazeta). Najczęściej stosowana oczywiście w polityce.

 7. FENOMEN HITLERA

 8. Urodzony 20 kwietnia 1889 roku • 30 kwietnia 1945 roku w podziemiach Berlina popełnił samobójstwo • Ideolog niemieckiej odmiany faszyzmu zwanej od jego nazwiska hitleryzmem lub narodowym socjalizmem (nazizmem) • Antysemita, homofob, rasista, szowinista, • Przeciwnik religii i chrześcijaństwa • Twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej • Odpowiedzialny za liczne zbrodnie przeciw ludzkości, w wyniku których zginęły miliony ludzi (w samej II wojnie światowej 50 milionów)

 9. Dzieciństwo i młodość Hitlera konsekwencją jego nieludzkiej natury • Ojciec alkoholik, nadopiekuńcza matka, przemoc rodzinna • Mieszanka uczuć i zachowań wykształciła w nim poczucie, że nie istnieje świat zewnętrzny, tylko jego własne JA (narcyzm, egocentryzm) • Niedojrzały emocjonalnie w dorosłym życiu • Liczne niepowodzenia- nie był szczególnie zdolny, w szkole raczej przeciętny; próbował swoich sił w malarstwie, jednak dwukrotne niepowodzenie w dostaniu się na malarstwo we Wiedniu popchnęło go do dobrowolnym zaciągnięciu się do armii niemieckiej • Głębokie przekonanie o tym, że świat wygląda dokładnie tak jakim on sam go widzi • Brak wykształconych podstawowych, normalnych wartości i zachowań

 10. Źródło władzy Hitlera według niego samego • Hitler był przekonany, iż jest władcą wybranym przez samego Boga (choć w Niego samego nie wierzył), charyzmatycznym nadczłowiekiem, dla którego nie istniały jakiekolwiek bariery w wypełnieniu powierzonej mu misji. • Mówił o sobie: „ (...) z pewnością lunatyka kroczę po drodze wskazanej mi przez Opatrzność”, • „ Człowiek, gdy działa tak, jak Opatrzność tego chce, staje się bezgranicznie silny. Spływa na niego ta siła która cechuje wszystkich wielkich ludzi w historii świata. Czuję, że mam prawo powiedzieć: to nie było jedynie dziełem człowieka”

 11. Dlaczego Niemcy kochali Hitlera? • "Hitler był osobą raczej niepozorną i mało charyzmatyczną. Jedyne co potrafił to wygłaszanie przemówień i agitacja. Jego siła wynikała z tego, że inni przypisywali mu charyzmę, oczekiwali, że jest wybawicielem narodu" (Thamer) • "Reżim miał masowe poparcie, bo Niemcy, którzy w większości mieli podobne oczekiwania, obawy i problemy, szukali takiego Fuehrera. Jednocześnie usiłowali znaleźć kozłów ofiarnych, winnych ich niedoli. Hitler dał to Niemcom, wskazując wrogów: Żydów i marksistów"

 12. Hitler jako mówca doskonały • Starannie zaplanowane, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach wystąpienia publiczne • Odpowiednia oprawa przemówień jest kluczowa do osiągnięcia sukcesu politycznego • Analiza własnych prób-zdjęcia, powtórki, mimika etc

 13. Koniec władzy Hitlera? • Istnieje opinia, że „władza kończy się w momencie, kiedy pojawia się sprzeciw o charakterze masowym lub gdy nie można już mówić o trwałości rzeczywistego posłuszeństwa poddanych, np. w przypadku zaniku lub utraty osobliwych, a niekiedy magicznych wręcz cech przywódcy. W przypadku Hitlera nie można powiedzieć, że stracił on oddanie ludu lub że lud ten sprzeciwiał się jego działaniom na skalę masową” • Hitler nawet w chwili śmierci był przywódcą, za którym na jedno słowo ruszyłyby masy poddanych, zatem władza Hitlera nie skończyła się za jego życia

 14. Dziękuję za uwagę 