Download
stockholms br stklinik med en profilerad br stmottagning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stockholms Bröstklinik med en profilerad Bröstmottagning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stockholms Bröstklinik med en profilerad Bröstmottagning

Stockholms Bröstklinik med en profilerad Bröstmottagning

332 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stockholms Bröstklinik med en profilerad Bröstmottagning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stockholms Bröstklinikmed en profilerad Bröstmottagning Carl WadströmMD PhD Verksamhetschef Carl Wadström, SBK 2008

 2. Profilerad Bröstmottagning Uppdragsbeskrivning Trippelutredning med besked samma dag eller senast dagen efter Carl Wadström, SBK 2008

 3. Profilerad Bröstmottagning Bakgrund Knöl i bröstet utreds med trippeldiagnostik • klinisk undersökning • mammografi ±ultraljud • cellprovtagning / FNB / Besked av patientansvarig läkare Undersökningarna sker vid olika enheter vid olika tidpunkter. Carl Wadström, SBK 2008

 4. Profilerad Bröstmottagning Undersökningarna sker vid olika enheter vid olika tidpunkter. Konsekvens ? • många läkarbesök • utredningen tar mellan 2-4 veckor* • väntan med ångest och oro • ökade kostnader för patienter och uppdragsgivare • värdefull tid går förlorad *43 dagar i snitt med utredning som startar hos distriktsläkare. Tengrup MAS 2007 Carl Wadström, SBK 2008

 5. Profilerad Bröstmottagning Trippeldiagnostik med besked samma dag • Alla kompetensen samlas kring patienten vid ett och samma tillfälle • Patienten kommer på ett planerat besök, genomgår en utredning och får besked samma dag • Kassa - exit i snitt 3,5 timmar Carl Wadström, SBK 2008

 6. Profilerad Bröstmottagning Trippelutredning med besked samma dag Alla är vinnare • godartad knöl - minimal tid av ångest och oro • elakartad knöl /cancer/ - vinner värdefull tid • ett besök - ekonomi för både patient och beställare • spar tid för läkare och sjuksköterskor, effektivt arbetssätt • multidisciplinär specialistkompetens gagnar för hög kvalitet Carl Wadström, SBK 2008

 7. Profilerad Bröstmottagning Trippelutredning med besked samma dag Ekonomi • Beräkningar visar att utredningen kostar mindre än hälften än vad en konventionell utredning gör* • Minskad kostnad för beställare, >1500 kr per utredning • Stockholms Bröstklinik med ca 3000 trippelutredningar - kostnadsbesparing 4,5 milj per år *Doc. C. Carpentier, HHS, 2004 Carl Wadström, SBK 2008

 8. Profilerad Bröstmottagning Kritiska framgångsfaktorer • tillgänglighet • kompetens / specialistvård • hela vårdkedjan • kvalitet • kostnadseffektivitet Carl Wadström, SBK 2008

 9. Profilerad Bröstmottagning Kan organisatoriska förändringar ge mer vård för pengarna ? Carl Wadström, SBK 2008

 10. Profilerad Bröstmottagning Kan organisatoriska förändringar ge mer vård för pengarna ? JA! Carl Wadström, SBK 2008

 11. Bröstmottagning Läkare Mammografi Cytologi Besked samma dag Carl Wadström, SBK 2008