Download
kopa ki rit n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOPAČKI RIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOPAČKI RIT

KOPAČKI RIT

1043 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KOPAČKI RIT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KOPAČKI RIT Park prirode Pripremio: Jerko Vladislavić

  2. OSNOVNI PODACI Kopački rit je poplavno područje u Baranji, na sjeveroistoku Hrvatske. Nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji između rijeka Drave i Dunava. Najveće jezero je Kopačko jezero, a najdublje Sakadaško jezero. Zbog velike biološke raznolikosti nominiran je za uvrštenje u UNESCO.

  3. BILJNI SVIJET- FLORA Zbog neprestanog plavljenja razvijeni su različiti tipovi vegetacija, od šuma i močvarnih biljaka.

  4. ŽIVOTINJSKI SVIJET- FAUNA Kopački rit je stanište više od 400 vrsta beskralježnjaka, 44 vrsta riba (štuka,som,smuđ,šaran) Na okolnim pašnjacima ima jelena,srna,divljih svinja i mačaka.

  5. PTICE Zabilježeno je 285 vrsta ptica (galeb,čigra,vranac, orao štekavac itd.) Od ugroženih vrsta ptica ima patka njorka, crna roda, stepski sokol, bijela čapljica.

  6. HVALA NA PAŽNJI !