Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het thema: PowerPoint Presentation

Het thema:

210 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Het thema:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Symposium 4C-ID: IV14 april 2011, UtrechtDr. Bert Hoogveld, Open UniversiteitProf. Dr. Jeroen van Merriënboer, Maastricht University

  2. Symposium 4C-ID: IV14 april 2011, UtrechtDr. Bert Hoogveld, Open UniversiteitProf. Dr. Jeroen van Merriënboer, Maastricht University

  3. Het thema: de ondersteunendeinformatie • niet: de routines • theorie? • heuristiek! • datwat de expert tot expert maakt • het geheim van de smid • hoe leer je dataaniemand die smidwilworden? • het boek in de conferentiemap

  4. Programma Symposium: • Keynotes • 4C-ID, versie 2 10.40 • Koffiepauze 11.20 • Opleiden voor niet bestaande beroepen 11.40 • Lunchpauze 12.20 • Roundtables ronde 1 13.00 • Theepauze 14.15 • Roundtables ronde 2 14.30 • Inzichten uit de sessies 15.45Opening 4C-ID community • Afsluiting en borrel 16.30

  5. Huishoudelijk: • De parallelsessies 1-6 zijn beneden (zaal 1-4) • De parallelsessies 7 en 8 zijn in zaal 6/7 • Uw indeling vindt u in uw mapje • Nummers en indeling hangen ook op bij de zaaldeuren • Overtuig u dat u in de zaal zit waar u bent ingedeeld • Uit respect voor de sprekers: • houdt u zich strikt aan de zaalindeling! • houdt u zich strikt aan de begintijdstippen! • zaalvoorzitters: houdt u zich strikt aan de eindtijdstippen! • is een sessie eerder afgelopen: gaat u vast naar thee/koffie • Verzoek: niet te eten of te drinken in de sessiezalen • Checkt u s.v.p. uw betaling

  6. Inzichten uit de sessies: • Korte presentatie van een of twee belangrijkste inzichten uit elk van de roundtables: zaalvoorzitters • slotconclusie t.a.v. dit thema • Powerpoints komen beschikbaar op www.ou.nl/4cid • Presentatoren: verzoek om wat uitgebreidere bijdrage in het format op ‘voorbeelden van toepassingen’ in de 4C-ID community op OpenU aan te leveren (bert.hoogveld@ou.nl)

  7. Opening 4C-ID community op OpenU: • OpenU: http://portal.ou.nl/ • adres: http://portal.ou.nl/web/topic-4cid/

  8. Ter afsluiting: • quick poll: bruikbare dingen geleerd vandaag? ja = hands • volgend jaar weer met uw casus? ja = hands • presentaties en foto’s over paar dagen beschikbaar op www.ou.nl/4cid • willen de sprekers naar voren komen? • willen de zaalvoorzitters naar voren komen? • speciaal applaus voor de key-note sprekers, roundtable sprekers en zaalvoorzitters!

  9. Dank voor uw deelname !www.ou.nl/4cid http://portal.ou.nl/web/topic-4cid/ bert.hoogveld@ou.nl j.vanmerrienboer@maastrichtuniversity.nl