Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre PowerPoint Presentation
Download Presentation
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre

98 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola

 2. Pályaválasztási rendezvények időpontjai 2011. november 10. csütörtök Nyílt nap 9.45-12.30, délután 15.30-kor tájékoztatás 2011. december 1. csütörtök Nyílt nap 9.45-12.30, délután 15.30-kor tájékoztatás

 3. VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Tanulmányi lehetőségek: • I. Szakközépiskola: Közgazdaság szakmacsoport • II. Szakmai képzés OKJ szerint

 4. Tanulmányi lehetőségek: Szakközépiskola:Közgazdaság szakmacsoport 4 éves képzés: közgazdaság szakmacsoport, kerettantervi képzés, idegen nyelv angol belső kódszám: 11 közgazdaság szakmacsoport, kerettantervi képzés, idegen nyelv német belsőkódszám:12 5 éves (1+4) képzés: közgazdasági szakmacsoport idegen nyelvi előkészítő osztály – angol főnyelvi csoportjabelsőkódszám:21 közgazdasági szakmacsoport idegen nyelvi előkészítő osztály – német főnyelvi csoportjabelső kódszám:22

 5. 11 4 évfolyamos; a helyi tanterv alternatív iskolaikerettantervreépül; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angolnyelv; tizenegyedik (nyelvi előkészítő esetén a tizenkettedik) évfolyamtól kezdődően - az országos képzési jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati közgazdaság szakmacsoportos alapozó oktatás; Az elvégzett szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott körűek közül a pénzügyi-számviteli ügyintéző, idegen nyelvi titkár szakképesítés megszerzése; a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszik, mégpedig: az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit

 6. 12 4 évfolyamos; a helyi tanterv alternatív iskolai kerettantervre épül; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a németnyelv; tizenegyedik (nyelvi előkészítő esetén a tizenkettedik) évfolyamtól kezdődően - az országos képzési jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati közgazdaság szakmacsoportos alapozó oktatás; Az elvégzett szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott körűek közül a pénzügyi-számviteli ügyintéző, idegen nyelvi titkár szakképesítés megszerzése; a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszik, mégpedig: az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeit az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapok eredményeit

 7. A-gal jelölt órákat csoportbontásban szervezzük.

 8. 21 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon angol és németnyelvből; a helyi tanterv alternatív iskolai kerettantervre épül; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv; a tizenkettedik évfolyamtól kezdődően - az országos képzési jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati közgazdaság szakmacsoportos alapozó oktatás; Az elvégzett szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott körűek közül az pénzügyi-számviteli ügyintéző, idegen nyelvi titkár szakképesítés megszerzése; a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgaeredményeit is figyelembe veszik, mégpedig: az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyar nyelvi feladatlapok eredményeitaz általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematika feladatlapokeredményeit.

 9. 22 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon német és angolnyelvből; a helyi tanterv alternatív iskolai kerettantervre épül; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol nyelv; a tizenkettedik évfolyamtól kezdődően - az országos képzési jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati közgazdaság szakmacsoportosalapozó oktatás; Az elvégzett szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározott körűek közül az pénzügyi-számviteli ügyintéző, idegen nyelvi titkár szakképesítés megszerzése; a tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül aközpontilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszik, mégpedig: az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített magyarnyelvi feladatlapok eredményeit az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített matematikafeladatlapok eredményeit

 10. A-gal jelölt órákat csoportbontásban szervezzük.

 11. A felvételi eljárás rendje: • Az iskolába a 8. évfolyam elvégzése után lehet jelentkezni. • A jelentkezés az általános iskolákban kiadott jelentkezési lapon történik az általános felvételi eljárás szabályai szerint, 2012. február 17-ig. • Az iskola a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. sz. mellékletében előírtak figyelembe vételével felvételi vizsgát tart. • A tanulónak a központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára valójelentkezésétabba a középiskolába kell beadni legkésőbb 2011.december 10-ig az erre a célra szolgáló jelentkezési lapon, amelyben meg szeretné írni a felvételit.

 12. A felvételi dolgozatokról • A felvételi dolgozatok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. • Korábbi évek felvételi feladatsorai Tájékoztatás: www.oh.gov.hu Közoktatás/középfokú beiskolázás/Aktuális beiskolázási időszak (2011/2012. tanév)

 13. A felvételi eljárás rendje: • Az egységes felvételi vizsga időpontja 2012. január 21. szombat 10 óra. • Helye Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola (8200 Veszprém, Csap u. 9.). • A pótfelvételi időpontja. 2012. január 26-án 14 óra.

 14. A felvételi eljárás rendje(SNI): A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30.§ (9) bekezdésében meghatározott esetekben a tanulónak az írásbeli vizsgára jelentkezéssel együtt be kell nyújtania a felvételi vizsgával kapcsolatos kérését az iskola igazgatójához. A kérvényhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a tanuló általános iskolájának az iskolai tanulmányok során a számonkéréssel kapcsolatos külön eljárási rendjéről szóló határozatát. Az intézmény igazgatója mindezek figyelembevételével dönt a felvételi eljárásban alkalmazható felmentésről, a szükséges segédeszközökről, hosszabb felkészülési időről. A döntésről a jelentkezőt és gondviselőjét a felvételi vizsgák megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíti.

 15. A jelentkezők rangsorolásának módja: A jelentkezőket a HOZOTT és a SZERZETT pontszámok összege alapján rangsorba rendezzük.

 16. A jelentkezők rangsorolásának módja: • A HOZOTTpontszám számításakor • a magyar nyelv, • magyar irodalom, • történelem, • matematika7. év végi • és 8. osztályban a félévi osztályzatot veszik figyelembe. Ez maximálisan 40 pont lehet.

 17. A jelentkezők rangsorolásának módja: • A SZERZETTpontszám az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára jelentkezők egységes írásbeli vizsgája központi felvételi dolgozat eredménye, maximum 100 pont lehet. • Anyanyelv maximum 50 pont • Matematika maximum 50 pont

 18. A jelentkezők rangsorolásának módja: Ha azonos pontszámot ér el több tanuló, akkor a FELVÉTELI dolgozatok együttes pontszámát hasonlítjuk össze és a jobbat soroljuk előre. Az így kialakult sorrend adja egyben a felvételizők rangsorát.

 19. A jelentkezők rangsorolásának módja: • Amennyiben a rangsorban továbbra is azonospontszámmaltalálkozunk, a diák végső rangsorban elfoglalt helyét a következőket sorban követve állapítjuk meg: • A matematika felvételi dolgozat pontszámát hasonlítjuk össze, és a jobbat soroljuk előre. • Azt a tanulót soroljuk előre, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Veszprém. • Azt a tanulót soroljuk előre, akinek testvére az iskolával jelenleg is tanulói jogviszonyban áll. • Azt a tanulót soroljuk előre, akinek testvére, szülője az iskolának diákja volt.

 20. II. Szakmai képzés OKJ szerint • Közgazdaság szakmacsoport Pénzügyi-számviteli ügyintéző (középfokú) OKJ 52 344 01 00 0000 00 1 éves képzés az előzetes tanulmányok beszámításával • Ügyvitel szakmacsoport Idegen nyelvi titkár (emelt szintű) OKJ 54 346 01 0010 00 2 éves képzés nyári szakmai gyakorlattal

 21. Kollégiumi elhelyezés • Az iskolának saját kollégiuma nincsen, a tanulók a veszprémi Városi kollégiumban kapnak elhelyezést. 11-es, 6-os helyi járat

 22. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, reméljük, hamarosan új tanulóink között köszönthetjük Önöket!