Download
kas yra gest kalba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kas yra gest ų kalba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kas yra gest ų kalba

Kas yra gest ų kalba

342 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kas yra gest ų kalba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kas yra gestų kalba Mantrimas Danielius Gestų kalbos tyrėjas VšĮ Surdologijos centras

 2. Klausimai ir atsakymai apie gestų kalbą • Ar gestų kalba yra tarptautinė? • Ne. Lietuvių gestų kalba (LGK) skiriasi nuo latvių gestų kalbos, rusų gestų kalbos ir kitų.

 3. Kodėl ne? Kodėl kurtieji visame pasaulyje nevartoja vienos gestų kalbos? • O kodėl girdintieji nekalba viena kalba?

 4. Ar gestų kalba kurtiesiems – tai kaip Brailio raštas akliesiems? • Ne, gestų kalba nėra lietuvių kalbos forma. Tai visai atskira kalba.

 5. Ar gestų kalba turi gramatiką? • Taip, LGK gramatika labai savita ir nepanaši į lietuvių kalbos gramatiką.

 6. Ar gestų kalba primityvi ir buitinė? • Ne, gestų kalba labai turtinga ir išraiškinga. Tai visavertė kalba.

 7. Kokia yra gestų kalbos gramatika? • Gestai neturi priesagų ir galūnių, bet vartojama erdvė, veido išraiška, judesio pobūdis.

 8. Ką žymi gestai – raides ar žodžius? • Nei raides, nei žodžius. Gestai žymi sąvokas.

 9. Kiek gestų yra gestų kalboje? • O kiek žodžių yra lietuvių kalboje?

 10. Ar sunku išmokti gestų kalbą? • Taip, sunku, bet įmanoma ir naudinga.

 11. Ar kurtieji moka lietuvių kalbą? • Žinoma, moka – vieni geriau, kiti blogiau.

 12. Kas yra gestų kalba kurtiesiems • Gimtoji kalba – vienintelė natūraliai išmokstama kalba. • Suprantamiausia kalba (taip pat ir su kochleariniais implantais). • Mąstymo priemonė – kurtieji mąsto gestais. • Kurčiųjų bendruomenės ir kultūros pagrindas. Kurtieji – kalbinė mažuma. • Lietuvių gestų kalba – Lietuvos kurčiųjų turtas, vadinasi, ir Lietuvos turtas.

 13. Kodėl kurčiųjų negalima vadinti kurčnebyliais. • Todėl, kad jie nėra nebyliai. Jie moka mažiausiai dvi kalbas – gestų ir lietuvių.