Download
presentasjonsteknikk oppsummering fra tidligere forelesning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRESENTASJONSTEKNIKK Oppsummering fra tidligere forelesning PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRESENTASJONSTEKNIKK Oppsummering fra tidligere forelesning

PRESENTASJONSTEKNIKK Oppsummering fra tidligere forelesning

100 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PRESENTASJONSTEKNIKK Oppsummering fra tidligere forelesning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PRESENTASJONSTEKNIKK Oppsummering fra tidligere forelesning NESOs formannsskole kl 18 Samling 4 Innlegg: Magne Beddari

 2. FORBEREDELSE • Hvem skal jeg snakke til? • Finnes det felles kjennetegn ved målgruppa? • På hvilken måte skal jeg tilpasse presentasjonen til dem? • Hvor lang tid har jeg til disposisjon? • Når skal dette foregå på dagen? • Er stedet hvor dette skal foregå hensiktsmessig?

 3. EN GOD PRESENTASJON BESTÅR AV: • Ei god innledning til temaet • En effektiv og informativ ”midje” • Ei oppsummerende avslutning

 4. INNLEDNING • Få alles oppmerksomhet før du begynner presentasjonen • Vent gjerne 4-5 sekunder før du begynner å snakke • Si litt om hensikten/målet med presentasjonen • Hva du skal snakke om • Tidsbruk for presentasjonen • Skap interesse for ditt budskap!

 5. MIDTFASEN • Følg den fremlagte planen for presentasjonen • Foreta oppsummeringer ved hvert hovedpunkt • Bruk illustrasjoner og hjelpemidler for å underbygge budskapet • Inviter forsamlingen til å være aktiv • Spill på de av tilhørerne som kan bidra med å understøtte det du vil ha frem

 6. AVSLUTNING • Forsøk på å oppsummere det viktigste av det du har gjennomgått knyttet til målet for presentasjonen • Still om nødvendig sjekkspørsmål til utvalgte tilhørere

 7. HUSK! Du er billedlig det mest dominerende under presentasjonen. Visuelle hjelpemidler er kun hjelpemidler som skal understøtte det du vil ha frem.

 8. ØYEKONTAKT Gjennom øyekontakt skapes tillit og trygghet samtidig som man kan fange opp tilhørernes reaksjoner. Husk at flakking av blikket røper nervøsitet, men stirring kan være ubehagelig.

 9. Humor Entusiasme Innlevelse Engasjement Variert stemmebruk Kroppsbevegelse Bruk av ulike kommunikasjonskanaler Spørsmål til tilhørerne Variasjon av stimuli OPPMERKSOMHET FÅR DU VED :

 10. ANTREKK OG VÆREMÅTE • Vær deg selv • Kle deg for anledningen • Vis gjennom ditt antrekk at du bryr deg om tilhørerne • Ikke vær ”overpyntet” • Unngå å klirre med nøkler og småpenger du har i lommene • Stå aldri med ryggen til forsamlingen!

 11. VARIASJON AV STIMULI • Unngå: • Monoton stemmebruk • Mangel på gestikulering • Statisk kroppsholdning • Mange klisjeer • Forutsigbart pratemønster • Å være for alvorlig – en som smiler sover ikke!

 12. PRESTASJONSFRYKT Mental øvelse som for eksempel idrettsutøvere benytter: - jeg føler meg rolig - jeg føler meg trygg og sikker - jeg føler meg sterk - jeg aksepterer meg selv uansett resultat - jeg gjør mitt beste, men tør å tape

 13. PRESTASJONSANGST • Ikke vike unna – møt prestasjonsangsten aktivt! • Aksepter angsten din! • Studer angsten din! • Vær aktiv med angsten din – ikke la den passivisere deg! • Forvent det beste; det du frykter skal skje, det skjer i praksis aldri

 14. STEMMEBRUK • Varier fart og styrke • Snakk til tilhørerne – ikke til vegg, gulv eller notater • Snakk tydelig og ikke for fort! • Unngå gjentakelser av ”fyllord” og intetsigende uttrykk av typen; ”OK”, ”altså”, ”ikke sant”, ”ehem”

 15. HJELPEMIDLER • Momentkort • Tavle • Flippover • Video • CD-spiller • DVD • Overhead-prosjektør • PC og videokanon

 16. Minst mulig tekst Størst mulig bokstaver Max. 6 ord pr. linje og 6 linjer pr. side Bruk kun ett eller to poenger pr. overhead Varier utseende og skriftstørrelser Bruk illustrasjoner og farger Si minst mulig på hvert lysark Bruk et forståelig språk GODE LYSARK (OVERHEADS)

 17. RIKTIG BRUK AV OVERHEAD • La aldri lyset stå på uten at lysark ligger på • Ha prosjektoren på din høyre side • Sjekk at bildet ligger rett, er i fokus og innenfor lerretet • Skygg ikke for bildet • Ha lysarkene klare og i rekkefølge • Pek med en blyant som kan ligge på lysarket • Pek helst ikke på lerretet • Fjern sjenerende lys rundt lerretet

 18. HUSKELISTE • Glem ikke hvem du skal snakke til! • Gode forberedelser er minst halve presentasjonen • Snakk passe fort og snakk t-y-d-e-l-i-g • Varier gjerne ved å bruke flere hjelpemidler • Ta hyppige pauser • Vær entusiastisk • Oppsummer underveis for å forsterke budskapet ditt