Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opetusministeriö tukee huippuosaamisen kehittämistä oppisopimuskoulutuksena (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opetusministeriö tukee huippuosaamisen kehittämistä oppisopimuskoulutuksena (1)

Opetusministeriö tukee huippuosaamisen kehittämistä oppisopimuskoulutuksena (1)

75 Views Download Presentation
Download Presentation

Opetusministeriö tukee huippuosaamisen kehittämistä oppisopimuskoulutuksena (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Huippuosaaminen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminenHyvät käytännöt arkikäyttöön –laivaseminaari m/s Silja Serenadepe 23.3.2007Ylitarkastaja Seija RaskuOpetusministeriöseija.rasku@minedu.fi

  2. Opetusministeriö tukee huippuosaamisen kehittämistä oppisopimuskoulutuksena (1) • Opetusministeriö kohdistaa ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuspaikkoja ammatillisen huippuosaamisen kehittämiseen tähtäävään ammattitaitovalmennukseen (2007: AEL 250 paikkaa). • Tavoitteena on • turvata pitkäjänteinen huippuosaamisen kehittäminen • turvata valmentautuminen ammattitaitokilpailuihin • laajentaa valmennuskoulutukseen osallistuvien ammatillista osaamista ja (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) kannustaa osallistujia osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen • edistää perustutkinnon suorittaneiden nuorten rekrytointia yritysten palvelukseen • kehittää oppisopimuskoulutuksen / työpaikalla tapahtuvan oppimisen toimintatapoja • kehittää yritysten henkilöstön osaamista • vahvistaa ammatillisen huippuosaamisen avulla kilpailukykyä.

  3. Opetusministeriö tukee huippuosaamisen valmennusta oppisopimuskoulutuksena (2) • AEL koordinoi ammatillisten huippuosaajien valmentautumista oppisopimuskoulutuksella yhteistyössä Skills Finland ry:n sekä ammatillisesta huippuvalmennuksesta vastaavien koulutuksen järjestäjien, valmennusyksiköiden ja valmennusyritysten kanssa. • AEL toimii yhteistyössä Skills Finland ry:n kanssa kansallisena huippuosaamiskeskuksena, joka • kehittää oppisopimuskoulutusta ammatillisen huippuosaamisen valmennusmuotona • vastaa huippuosaamiseen tähtäävän oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistuksesta • levittää kehitettyjä toimintamalleja muiden koulutuksen järjestäjien ja myös yritysten käyttöön. • Ammatillisten huippuosaajien valmentamisessa oppisopimuskoulutuksena hyödynnetään Skills Finland ry:n HUVA-projekteissa rakennettua ammattitaitovalmennusverkostoa ja syntynyttä valmennusosaamista.

  4. Osaamisen ulottuvuudet(Helakorpi 2005)

  5. Ammattitaidon osa-alueet(Helakorpi 2005)

  6. Monet oppisopimuksen ominaispiirteet tukevat huippuosaamisen kehittymistä (1)

  7. Monet oppisopimuksen ominaispiirteet tukevat huippuosaamisen kehittymistä (2)

  8. Huippuosaamisen kehittymistä edistää, jos oppisopimuskoulutuksessa • huolehditaan tietopuolisen opetuksen ja työpaikalla tapahtuvan ohjauksen laadusta, sillä opettajien ja ohjaajien tiedot, taidot ja sitoutuminen ovat ammatillisen huippuosaamisen kehittymisen tärkein voimavara • kytketään työpaikalla tapahtuva oppiminen ja tietopuolinen opetus toisiinsa niin, että ne tukevat yhdessä ammatillisen huippuosaamisen kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla • mahdollistetaan opiskelijoiden vertaisryhmät ja omatoiminen harjaantuminen tai lisäopinnot, jotka tukevat opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä • annetaan aikaa huippuosaamisen kehittämiseen. Aika on arvokas voimavara, sillä huippuosaaminen edellyttää harjaantumista. • huolehditaan siitä, että oppilaitoksen ja työpaikan hyvät ihmissuhteet ja toimiva vuorovaikutus eri osapuolten välillä tukevat opiskelijan oppimisprosessia ja ammatillista kasvua • otetaan opiskelijat systemaattisesti mukaan oman osaamisensa arviointiin => tietoisuus omasta osaamisesta ja vaatimustasosta lisääntyy • annetaan tunnustusta ja palkitaan osaamisen kehittämisestä ja huippuosaamisesta => itseluottamus, motivaatio, korkeampi tavoitetaso.