1 / 8

Korpslejr på Island ?

Korpslejr på Island ?. 2014. Agenda. Hvad er det? Hvad koster det? Tjene penge? Skal vi?. Hvad er det?. Korpslejr på Island. Nordlige del af Island (Akureyri) 6 timers bus fra Reykjavik ~3.000 deltager ~800-1.000 fra udlandet 20. juli – 27. juli Vi tager afsted den 18. juli

burton
Télécharger la présentation

Korpslejr på Island ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Korpslejrpå Island ? 2014

  2. Agenda • Hvad er det? • Hvad koster det? • Tjene penge? • Skal vi?

  3. Hvad er det? • Korpslejr på Island. • Nordlige del af Island (Akureyri) • 6 timers bus fra Reykjavik • ~3.000 deltager • ~800-1.000 fra udlandet • 20. juli – 27. juli • Vi tager afsted den 18. juli • Kommer hjem igen den 27. juli

  4. Hvad koster det?

  5. Tjene penge • Tilskud fra Gruppen • Tilskud fra Menighedsrådet / Y-Men Club / Sct. George Gilderne / Lions Club / etc • Tilskud fra lokale virksomheder • Tilskud fra kommunen? • Søge private fonde • En liste fra www.legatregistret.dk koster 700,- • Arbejde • Julemærkesalg • Småjobs - Rydde op efter … / pakke … /

  6. Skal vi ? • Vi skal ikke tage den endelige beslutning i dag • Men en tilkendegivelse, ville være rart  • Vi kan tilmelde os indtil februar 2014 • Variablen / Jokeren er flybilletten!

  7. ?

  8. Hvad nu? • Nogen der vil være med at til skaffe penge? • Richard vil gerne • Nogen der kender nogen der kan skaffe jobs? • Din arbejdsplads? • Konens/Mandens arbejdsplads? • Naboen?

More Related