Download
samenvatting teambuilding n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samenvatting teambuilding PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samenvatting teambuilding

Samenvatting teambuilding

371 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Samenvatting teambuilding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samenvatting teambuilding

 2. Doel teambuilding • Productiever • Meer collegialiteit • Verbondenheid • Minder uitval • Minder stress

 3. Waarom teambuilding bij SaenOutdoor • Professionele begeleiding • Unieke faciliteit • Sportief karakter • Modulaire daginvulling • Flexibel

 4. Wij hanteren de Belbin-methode Korte Belbin teamrollen-test De Britse onderzoeker Meredith Belbin onderzocht de belangrijkste teamrollen en omschreef ze nauwkeurig. Een Teamrol is een samenhangend pakket van eigenschappen en vaardigheden dat je 'aangeboren' is. Houd je daar rekening mee, dan gaat je team beter functioneren omdat iedereen doet waar hij goed in is.

 5. Maatwerk door middel van modules Datum Dagdeel Samenwerken Maaltijd Vertrouwen Communicatie Leiderschap

 6. Focus op samenwerking • Een van de meest voorkomende doelen voor teambuilding; • De methode Belbin past uitstekend bij uw teambuilding; • Gerichte opdrachten waarbij samenwerking essentieel is; • Wij spiegelen het gedrag van ieder team(lid); • De acceptatie van elkaars kenmerken neemt toe. Samenwerking Communicatie Leiderschap Vertrouwen

 7. Focus op vertrouwen • Essentieel dat (nieuwe) teamleden elkaar echt leren kennen; • De Belbin-methode geeft inzicht in ieders kernkwaliteiten; • Zo komt er meer begrip in uw team; • Gecombineerde teamopdrachten; • Vertrouwen stijgt. Vertrouwen Communicatie Leiderschap Samenwerking

 8. Focus op communicatie • Het moeilijkste in elk bedrijf; • Is cruciaal en de verbinding tussen samenwerken en vertrouwen; • praktijkopdrachten, waarbij communicatiemiddelen bewust worden ingezet; • Goed leiderschap is essentieel; • Duidelijke feedback waarbij duidelijk wordt gemaakt wat er in het team speelt en welke progressie zichtbaar is binnen het team. Communicatie Vertrouwen Leiderschap Samenwerking

 9. Focus op leiderschap • Wat voor soort leiders wenst u in uw organisatie?; • Praktijkopdrachten en spiegelen van gedrag; • Inzicht in eigen krachten of zwakten; • Feedback naar het individu en het team; • Resultaat; een beter team! Leiderschap Communicatie Vertrouwen Samenwerking

 10. Keuze uit verschillende dagdelen • Ochtend 08:00-12:00u • Middag 13:00-17:00u • Hele dag 08:00-17:00u

 11. Keuze uit verschillende maaltijd • Belegde broodjes • Soep met stokbrood • Barbecue • Salade • Drinken

 12. Invulling dagdeel • Ontvangst • Theorie • Praktijk • Pauze • Praktijk • Maaltijd • Afsluiting

 13. Aanvullende informatie • Minimaal 10 deelnemers; • Maximale deelnemers in overleg; • Ontvangst in sporttenue; • Kleedruimte aanwezig; • Deelname is op eigen risico. www.saenoutdoor.nlinfo@saenoutdoor.nltelefoonnummer: 0646178578 Contactpersoon Alex bakker

 14. Voorbeeld