Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_III/2_INOVACE_24_PC sestava PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_III/2_INOVACE_24_PC sestava

VY_III/2_INOVACE_24_PC sestava

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VY_III/2_INOVACE_24_PC sestava

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VY_III/2_INOVACE_24_PC sestava PC sestava Miroslav Kaňok

  2. Obsah • Vnější (externí) zařízení počítače • Vnitřní (interní) zařízení počítače

  3. Vnější (externí) zařízení počítače Obrazovka (monitor) zobrazuje data Klávesnice vstup dat a ovládání PC Skříň uschovává vnitřní zařízení Myš přenos polohy ruky

  4. Vnější (externí) zařízení počítače Reproduktory umožňují výstup zvuku z pc Tiskárna – výstup dat na papír Další periferie PC (přídavná zařízení) – digitální kamera a fotoaparát, USB (flash) disk, mikrofon, externí pevný disk … „internetová brána“ Kamera - vstupní zařízení obrazu

  5. Vnější (externí) zařízení počítače Procesor – „výpočetní mozek“ PC Pevný disk – slouží k uložení a uchování dat v PC Další vnitřní zařízení: chladič, optická mechanika (DVD-RW, …) základní deska, zdroj počítače … Dočasná operační paměť Přídavná karta – např. grafická, zvuková …

  6. POUŽITÉ ZDROJE • Informace. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : WikipediaFoundation, 16.8.2004, last modified on 24.7.2011 [cit. 2011-08-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace>. • Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011-07-11]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: • 1. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=50> • 2. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=51> • 3. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=58> • 4. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=89> • 5. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=91> • 6. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=112> • 7. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=135> • 8. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=154> • 9. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=199>

  7. POUŽITÉ ZDROJE • 10. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=233> • 11. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=249> • 12. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=289> • 13. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=325> • 14. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=327> • 15. <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=34&pos=288> • 16. <http://www.clker.com/clipart-11041.html> • 17. <http://www.clker.com/clipart-11340.html> • 18. <http://www.clker.com/clipart-25006.html>