Download
planerade aktiviteter h sten 2008 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planerade aktiviteter hösten 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planerade aktiviteter hösten 2008

Planerade aktiviteter hösten 2008

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Planerade aktiviteter hösten 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Planerade aktiviteter hösten 2008 Företagsamma kvinnors nätverksträffar arrangeras andra onsdagen i höst. OBS! Registrering från kl. 17.40. 10 september, kl 18-20, Nätverksträff med inspiration.Hörsalen, Karlskrona Stads- Föreläsning av Gertrud Wieselblad, Masstralbibliotek Personalutveckling, ”Nutid och framtid i fokus”. • 8 oktober, 18- ca 20.15 Nätverksträff med inspiration Hörsalen, Karlskrona Stads- Föreläsning, av Nicole Carlbäck, Tresart, ”Tre kulturer i ett företag”. biblioteket En nätverksaktion genomförs av Annelie P. Norrman. 12 november, kl 18-20, Nätverksträff med inspirationHörsalen, Karlskrona Stads- Föreläsning av Carina Svensson, Hälsosam Balans,bibliotek ”Hur du håller fast vid din företagsdröm på ett hälsosamt sätt”. Kostnad 50 kr inkl moms per nätverksträff. Enklare förtäring ingår, v v meddela ev specialkost. Anmälan är bindande och faktureras efter aktiviteten. Start den 17/9, Ledarskapsutbildning för företagare eller blivande hösten företagare. Utbildare Indigo Management. Kostnad 4 600 kr inkl moms. Fullbokad! Fler aktiviteter planeras framöver. MER INFORMATIONwww.karlskrona.se/foretagsammakvinnorAnnelie Petersson Norrman, projektledare och nätverkscoach telefon 0455-30 32 50 ANMÄLAN till näringslivsenheten, Christina Malmström telefon 0455-30 30 41. OBS! Anmälan är bindande.