Nasz Holender - PowerPoint PPT Presentation

nasz holender n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nasz Holender PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nasz Holender

play fullscreen
1 / 15
Nasz Holender
139 Views
Download Presentation
casey-chase
Download Presentation

Nasz Holender

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nasz Holender Historia wiatraka holenderskiego w Polkowicach

 2. Plan działań opracowany na potrzeby projektu: • Wybór obiektu badawczego • Zebranie informacji o zabytku- kwerenda zabytku, • Wizja lokalna - zgromadzenie materiału fotograficznego, • Opracowanie prezentacji multmedialnej na temat historii wiatraka holenderskiego i umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły i w gazetce szkolnej „Planeta Dwójka”, • Ogłoszenie przez szkolną Radiolę, że prezentację można zobaczyć na stronie internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej.

 3. Kwerenda zabytku –gromadzenie materiału. O! Ciekawe informacje o „Holendrze” na stronie gminy i portalu Polkowice. Interesujące zdjęcia „Holendra”. Mamy już informacje z „Gazety Polkowickiej” i „Monografii Polkowic”.

 4. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • Pierwsze wiatraki były używane już przez starożytnych Chińczyków i Persów. Do Europy trafiły we wczesnym średniowieczu. • Ze względu na doskonałe warunki klimatyczne najwięcej wiatraków powstało w Holandii. • Wykorzystywano je do: napędzania maszyn tartakowych, piłujących skandynawskie drewno do budowy żaglowców; w przemysłu papierniczego; pompowania wód głębinowych do celów przemysłowych; mielenia zboża z krajów nadbałtyckich; mielenia nasion słonecznika i lnu na oleje do produkcji farb olejnych; młócenia konopi; mielenia musztardy lub tabak; łuskania ryżu, jęczmienia i innych ziaren; osuszania polderów.

 5. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • Istnieją trzy typy wiatraków holenderskich: • Wiatrak koźlak- najstarszy typ wiatraka holenderskiego. Najczęściej stoi na “kurzej nóżce”, cały domek można przekręcać zgodnie z kierunkiem wiatru. Funkcjonował głównie jako młyn zbożowy bo przez konieczność obracania go do wiatru nie dawało się do niego podłączyć na stałe innych maszyn lub pomp.

 6. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • Wiatrak bębnowy- nóżkę zastąpiono bębnem lub dźwignią, która służyła do przepompowywania wody.

 7. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • Wiatrak głowicowyTAKI JAK W POLKOWICACH - Mechanizm obrotowy zbudowany jest z drewna dębowego, grabowego i bukszpanu. Ten typ wiatraka nadawał się świetnie do wszystkich przemysłowych zastosowań.

 8. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • W Polsce istnieją 494 wiatraki z czego 33 w województwie dolnośląskim. • W Powiecie Polkowickim zachowały się 2 wiatraki. • W Chocianowcu i Polkowicach.

 9. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • W mieście było jedenaście wiatraków. Do naszych czasów zachowały się ruiny tylko jednego. • Polkowicki „Holender” był konstrukcją drewnianą umieszczoną na jednometrowym ceglanym cokole. Pożar w 1864 roku strawił tę budowlę. • Nowy właściciel holendra, Ernest Zimmerlimg, dokonał odbudowy wiatraka w końcu lat osiemdziesiątych XIX wieku. • Wiatrak w całości odbudowano z cegły i zamontowano ruchomą głowicę, jednocześnie zaopatrując go w dodatkową maszynę parową. • Paul Zimmerling, syn Ernesta, nadal rozbudowywał i ulepszał „Holendra” doprowadzając do niego w roku 1911 prąd elektryczny z położonej w pobliżu elektrowni.

 10. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • „Holender” w latach osiemdziesiątych XIX wieku – po odbudowie. • Jeszcze w latach dwudziestych XX wieku wiatrak mełł mąkę.

 11. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • „Holender’ po II wojnie światowej – lata sześćdziesiąte XX wieku.

 12. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • „Holender” niszczeje. • W 1995 roku Gmina Polkowice sprzedała wiatrak prywatnej firmie. • Przez wiele lat obiekt stał niezabezpieczony i popadał w ruinę.

 13. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • Wizja lokalna – stan obecny „Holendra”. • W październiku 2010 roku nowy właściciel zabezpieczył obiekt. Otrzymał także zgodę konserwatora zabytków na odbudowę wiatraka i zagospodarowanie obiektu i terenu na centrum gastronomiczne.

 14. Co wiemy o zabytku – historia wiatraka holenderskiego • Wizja przyszłości – odbudowa „Holendra”. • Projekt centrum gastronomicznego. Budowa rozpocznie się już w tym roku.

 15. Propagowanie historii „Holendra” w społeczności szkolnej/środowisku lokalnym. Prezentacja projektu. O historii wiatraka holenderskiego można przeczytać w gazetce szkolnej „Planeta dwójka” oraz na stronie internetowej szkoły www sp2polkowice.republika.pl