1 / 12

Thema X

FC STELENBAAN. Ronde 2 - Thema. Thema X. FC STELENBAAN. Ronde 2 - Thema. Enkele bundels: Lachen tot je zwart ziet(’68) Zolang er sneeuw ligt(’75) Met een klank van hobo(’80) De hectaren van het geheugen (’85) De cowboybroek van Maria Magdalena(’96). 1. Belgische dichter :.

cato
Télécharger la présentation

Thema X

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema Thema X

 2. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema Enkele bundels: Lachen tot je zwart ziet(’68) Zolang er sneeuw ligt(’75) Met een klank van hobo(’80) De hectaren van het geheugen (’85) De cowboybroek van Maria Magdalena(’96) 1. Belgische dichter :

 3. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema Geert Van Hecke is de chef-kok van dit driesterren restaurant te Brugge. 2. Keuken:

 4. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema Hoe noemt de cafébaas uit de TV-serie Allo Allo? 3. TV-Serie:

 5. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema We zoeken een deel van een Belgische voetbalploeg die vorig seizoen de revelatie was in de Jupiler competitie. 4. Voetbal:

 6. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema Welke Belgische politica is voorzitter van de Europese Vrije Alliantie (EVA)? Tot 1998 was ze o.a. Vlaams volksvertegenwoordiger voor de VolksUnie. Tussen 1998 en 2003 was ze Europees parlementslid voor Spirit. Graag naam en voornaam. 5. Politiek:

 7. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema Hij werd geboren te Roeselare op 27 oktober 1856 en was vanaf zijn dood in 1880 het symbool bij uitstek van de Vlaamse studentenbeweging. Wie was deze Vlaamse dichter van o.a. "Klokke Roeland"? 6. Dichter:

 8. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema Herman Van Veen bedacht het verhaal rond een eend. Het werd een theaterstuk en in 1989 werden de eerste tekenfilms rond deze beroemde eend gemaakt. Graag naam en voornamen van deze eend. 7. Dieren:

 9. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema Joseph Paxton bouwde dit gebouw in Victoriaanse stijl te Londen voor de wereldtentoonstelling van 1851. Tip: De naam van dit gebouw is dezelfde als die van een Engelse voetbalclub. 8. Architectuur:

 10. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Bier Sinds enige tijd maakt de dochter van Paul McCartney furore als modeontwerpster. Graag de voornaam van deze ontwerpster. 9. Mode:

 11. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema We zijn op zoek naar een Britse hardrock groep. Hun eerste LP kwam uit in 1974, hun meest recente in 2005. Begin jaren 80 hadden ze een rechtszaak aan hun broek omdat een fan zelfmoord had gepleegd na het beluisteren van het nummer "Better By You, Better Than Me". 10. Muziek:

 12. FCSTELENBAAN Ronde 2 - Thema Belgische dichter Chef-kok Allo Allo Deel voetbalploeg Politica Belgisch dichter Eend Architectuur – gebouw McCartney Hardrock band

More Related