Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bossen PowerPoint Presentation

Bossen

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bossen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bossen

  2. Inhoud • - Waarom word het bos gekapt? • - Welke dieren leven in het bos? • - Tropische bossen • - wat is een bos eigenlijk? • - Boswachters • - EEN PAAR BOSSEN • - organisaties voor bossen

  3. - Voor papier- Voor kozijnen van ramen,-Voor meubels,-Voor een fikkie te stoken-Hutten-Huizen- En voor nog veel meer. Waarom word het bos gekapt?

  4. Welke dieren leven in het bos? • 1 Eekhoorns, • 2 Konijnen, • 3 Vossen, • 4 Beren (Niet in Nederland), • 5 Vogels, • 6 Muizen, • 7 Reeën, • 8 Egels.

  5. Tropische bossen • Er is ook een vereniging voor tropische bossen de; VBT ( Vereniging tropische bossen). De organisatie bestaat uit meer dan 250 professionals, die allemaal werkzaam zijn geweest voor de natuur bijvoorbeeld: beheer van een bos onderhouden of bescherming van de tropische bossen.

  6. Wat is een bos eigenlijk? • Bos is een begroeiing die voornamelijk uit bomen met daarbij behorende ondergroei van planten en struiken. De kruidlaag is de laag planten tot 135 cm hoog en de struiklaag is die van 135 tot 800 cm hoog. Daarboven wordt van de bomenlaag gesproken. Een bos is officieel een bos als 63 % van de lucht bedekt is met boomtoppen.

  7. Boswachters • Er zijn boswachters met allemaal verschillende taken. Er zijn terreinmedewerkers; die houden zich met het beheer van het bos bezig. Er zijn ook nog toezichthouders; die kijken of er in het bos niets vernield wordt enz. er zijn nog opzichters, educatief boswachter enz. enz.

  8. Een paar BOSSEN; • HOLLANDSCHE BOSSEN • DE BIESBOSCH • HOGE VELUWE • DE PEEL • UTRECHTSE HEUVELRUG • HET AMSTERDAMSE BOS • ZWOLSCHE BOS • HET HAAGSCHE BOS • ENZ.

  9. ORGANISATIES VOOR BOSSEN • - Bomenstichting • - Stichting bomen • - Wereld natuur fonds • - stichting bronnen • - unie van bosgroepen • - landschappen • - landschapsbeheer • - natuurkaart • - tropenbos

  10. Door Rosalie & Nicolien! Einde!