Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BlueBook, Sharing a world of Business Travel Expertise Annemieke Bossen Head of B2B Marketing PowerPoint Presentation
Download Presentation
BlueBook, Sharing a world of Business Travel Expertise Annemieke Bossen Head of B2B Marketing

BlueBook, Sharing a world of Business Travel Expertise Annemieke Bossen Head of B2B Marketing

95 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BlueBook, Sharing a world of Business Travel Expertise Annemieke Bossen Head of B2B Marketing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BlueBook, Sharing a world of Business Travel Expertise Annemieke Bossen Head of B2B Marketing Juni 2013

 2. BlueBiz • BlueBiz een programma van Air France, KLM, Alitalia en Delta om bedrijven met een omzet minder dan 100.000 Euro aan zich te binden • Programma is beschikbaar in 120 landen • Momenteel hebben 80.000 bedrijven zich ingeschreven • Positionering: the easiest way torewardyour company • Bedrijven sparen Blue Credits op ieder gevlogen ticket. 1 Blue Credit is 1 lokale valuta waard die men dus heel simpel kan gebruiken voor gratis tickets • Deze bedrijven worden niet meer gemanaged door een traditionele accountmanager maar door virtueel account management • Lokaal zijn er Service Desks en wordt de LCM aangevuld met lokale campagnes • Programma wordt centraal ondersteund door een Life Cycle Management (LCM) aanpak

 3. BlueBiz Doelgroep • Het gaat om bedrijven wereldwijd die regelmatig met Air France, KLM, Alitalia en Delta vliegen (< 100.000 euro omzet) • De bedrijven komen uit verschillende industriële segmenten, er is geen bedrijvensegment wat de boventoon voert • Deze bedrijven vallen over het algemeen binnen het MKB segment Marketingcommunicatie doelgroep: • Op het moment van inschrijving wordt gevraagd om een contactpersoon namens het bedrijf • In 70% van de gevallen is dit een secretaresse/office manager, in 20% van de gevallen is dit de eigenaar zelf (bij de kleinere bedrijven) en in 10% is dit een travel manager (bij de grotere bedrijven) • Secretaresse is niet alleen verantwoordelijk voor het boeken van reizen maar voor tal van andere zaken, programma is dus simpel, ‘hassle-free’ en ondersteunt de secretaresse tijdens het boekingsproces

 4. More fixed position in the DMU

 5. Alarm: Changes in the DMP • Companies (will) use more often online booking tools of travel agencies, less personal contact between travel agencies and companies. • Companies are looking for cost efficiency and book direct (to prevent costs of travel agencies) book online • Simple travel more often done by the traveller, more complex travel done by travel booker.

 6. Trends in Social Marketing • Social gateway: social media will bypass traditional marketing techniques as gateway to websites, promotions etc. • Compelling content to enrich brand trust (brand is customer experience!) and to dominate google search results • Social collaboration: give people access to what is needed to get their work done through interaction, connection and collaboration • Social Authority: to be seen as an authority in your profession you need to have a social presence • Internet of Things (IoT): interaction and communication between apps and people • Smobile: people expect that your digital expercience will be optimized for mobile/social sharing

 7. Social Collaboration fits perfectly together with the change in the DMP: Change in DMP: companies book more often online (using travel agents and airlines tools) and there is less personal contact with the travel agencies trend Social collaboration: give people access to what is needed to get their work done through interaction, connection and collaboration.

 8. Clubs bevinden zich op het kruispunt tussen business travel en behoefte doelgroep • Golf/running: hobby uitoefenen tijdens zakenreis • Africa/China: business & business travel • BlueBook: Booking business travel & business travel

 9. Where do the B2B social collaboration tools fit into the DMU FB Club ChinaFB Club Africa BlueBook

 10. Core promise to companies:We make your company more efficient • Cost efficient: contract + BlueBiz • Business efficiency: Club China and Club Africa • Biz traveller efficiency: Corporate recognition • Booker efficiency: BlueBook We can actually promise and prove to companies that we are their partner in business! We are there when they need us, we are there to support them!

 11. Let’s have a look at BlueBook http://www.youtube.com/watch?v=UnxcJCt4bC0&feature=youtu.be

 12. BlueBook after two weeks • 5% of members have visited BlueBook • More then 1000 spots added • More then 150 local guides