Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentacions amb PowerPoint’2003 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentacions amb PowerPoint’2003

Presentacions amb PowerPoint’2003

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Presentacions amb PowerPoint’2003

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentacions amb PowerPoint’2003

 2. Podem personalitzar el nostre escriptori des del menú “Herramientas”, obrint la barra d’eines que ens interessi tenir a mà. És molt útil saber que les icones situades a l’angle inferior esquerre de la finestra de PwP ens permeten alternar entre diferents visualitzacions. Vista Normal la utilitzarem per treballar sobre cadascuna d’elles, Classificador de diapositives, per veure el conjunt de la presentació i canviar l’ordre, si cal, de les diapositives. I Veure presentació per comprovar com es veurà en pantalla completa. Vista Normal Classificador de diapositives Veure presentació

 3. També podem configurar les barres d’eines que volem que es mostrin des del menú Ver/Barras de herramientas.

 4. Si volem usar una de les plantilles que ofereix el programa, caldrà anar a “Formato/Estilo de la diapositiva”, o bé al “Panel de tareas” de la dreta de la pantalla, però s’ha de tenir en compte que aquestes plantilles s’apliquen a totes les diapositives de la presentació.

 5. També podem personalitzar la nostra presentació creant un patró de diapositives, que s’aplicarà a totes les diapositives. Aquest patró es crea com si es tractés d’una diapositiva i es desa. Cada vegada que s’obre una diapositiva nova, aquesta té el fons corresponent al patró que hem creat. Ve a ser com l’aplicació del disseny en la diapositiva comentada anteriorment, però única i personal, ja que l’hem creada nosaltres.

 6. Ara es tracta d’anar inserint quadres de text, imatges i altres objectes que formaran la nostra presentació.

 7. Per fer que els elements d’una diapositiva tinguin una animació, seleccionarem Presentación/Personalizar animación i a Agregar efecto indicarem quin tipus d’efecte com s’iniciarà, si immediatament (Iniciar con anterior), Al hacer clic, etc., des d’on (izquierda o derecha) i la velocitat de reproducció (Muy rápido, lento…)

 8. Al menú Insertar podrem inserir diversos tipus d’objectes, com imatges o sons o pel·lícules de la “galeria” si són d’Office, o “de archivo” si no ho són. També podrem afegir gràfiques, o anar a Autoformas i posar-hi objectes geomètrics, bafarades, fletxes, etc. Atenció!! Cal tenir present que els sons i les pel·lícules s’han d’acompanyar a la presentació per tal que sonin o es vegin.

 9. Perquè es reprodueixi un objecte multimèdia (música) en iniciar-se la diapositiva, caldrà seleccionar Automáticamente al menú que s’obrirà quan inserim un so en una presentació, i configurar la seva reproducció a Intervalos per tal que duri la quantitat de diapositives (una o diverses) o bé que continuï la reproducció fins acabar la presentació.

 10. Una forma interessant de reproduir el so és anar a Presentación/Grabar narración, que ens permet configurar la durada de la reproducció de cada diapositiva atenent al so que va a cadascuna d’elles. Es pot provar el nivell del micròfon prèviament.

 11. En acabar de gravar el so que va a cada diapositiva, uns quadres de diàleg ens demanaran conformitat per guardar els intervals i podrem comprovar al Classificador de diapositives com ha quedat tot plegat. Si volem complicar-ho una mica més, podem combinar sons inserint un so d’arxiu i també gravar una narració. Es reprodueixen els dos sons alhora. A Grabar narración, cal deixar una mica de silenci al principi i final de cada diapositiva perquè resulti una bona gravació.

 12. Ara podem inserir transicions entre diapositives, seleccionant una per una cada transició o bé aplicant-ne d’un tipus a totes. Si volem transicions variades, una forma d’aconseguir-ho podria ser seleccionar Transición al azar, Aplicar a todas. També seleccionarem si volem que es reprodueixin amb un clic de ratolí o després d’alguns segons i la velocitat de reproducció.

 13. Des de Presentación/Botones de acción podem afegir botons per a realitzar amb el ratolí les accions que ens interessi, com passar d’una diapositiva a la d’inici, a la del final, etc. També des d’aquí podem executar programes, obrir arxius o inserir sons o enllaços. Hi ha una bona quantitat d’accions possibles.

 14. Inserir elements a la capçalera o peu de pàgina no és difícil, només cal entrar a “Ver”.

 15. Des del menú Ver també podem fer visibles quan ho necessitem quadrícula i guies per ajudar a configurar l’aparença de la nostra presentació.

 16. A l’hora de desar una presentació, hem de tenir present com volem que es reprodueixi: si la desem amb extensió .ppt quan l’anem a presentar, primer s’obrirà el programa. Si la desem amb extensió .pps (Presentación con diapositivas de PowerPoint), en fer clic sobre l’arxiu, s’obrirà directament la presentació, sense obrir-se el programa. En determinats moments quedarà millor aquesta segona opció.