Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gebruikersgerichte digitale zorg Wat willen gebruikers zelf? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gebruikersgerichte digitale zorg Wat willen gebruikers zelf?

Gebruikersgerichte digitale zorg Wat willen gebruikers zelf?

115 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Gebruikersgerichte digitale zorg Wat willen gebruikers zelf?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gebruikersgerichte digitale zorg Wat willen gebruikers zelf? Marloes Martens Projectleider

 2. Gebruikers willen participeren ‘Het staat als een paal boven water dat je cliënten en naasten laat participeren bij de ontwikkeling van digitale zorg.’ • Cliënten en naasten willen participeren in zowel de planning, ontwikkeling als de implementatie van digitale zorgtoepassingen

 3. Actieve participatie • De kwaliteit gaat omhoog • Ontwikkelaars krijgen inzicht in wat aanpassingen nodig heeft en waarom • Er wordt ervaringskennis ingebracht • De kans op gebruik wordt vergroot • De empowerment van mensen wordt gestimuleerd  Kortom meer zekerheid op aansluiting bij je einddoelgroep

 4. En door actieve participatie ‘Digitale zorg levert ook nog een bijdrage aan de empowerment en zelfvertrouwen van mensen. Dat is fantastisch joh. Je wordt eindelijk gezien en gehoord als mens.’ ‘Ik vind het erg leuk om kritisch naar teksten te kijken. Dat zijn klusjes waarbij mijn perfectionisme nu eens geen last is maar juist een voordeel, dus laat maar komen.’

 5. Maar……… • We hebben maar weinig mensen met psychische klachten gesproken die ervaring hebben opgedaan met participatie

 6. Of heeft het te maken met……. • Stellen we wel de juiste vragen? • Zijn we niet te terughoudend? • Zijn cliënten en naasten daarin uniek? • Zijn cliënten en naasten wel op de juiste manier benaderd? • Op welk moment zijn ze benaderd?

 7. Kortom • Begin bij de gebruiker, dan is digitale zorg dichterbij dan ooit!

 8. Wat doet Grip op eHealth? Visie September ‘14 Boekje gebruikers Oktober ‘14 Handen uit de mouwen September ’14 – dec ‘15

 9. Bruggetje (1)

 10. Bruggetje (2) ‘Dan wordt je ook veel actiever en anders wacht je maar steeds zo’n gesprek af en dan verwacht je ook meer van de behandelaar. Ik verwacht heel veel van de behandelaar, hij moet me handvatten geven, terwijl ik het eigenlijk moet doen. Maar zo ervaar ik het eigenlijk niet dat ik het moet doen. Het is meer dat zij me dingen moeten brengen en zij moeten zorgen dat ik het oppak. Het klinkt misschien een beetje egoïstisch maar zo voelt het wel.’

 11. Volg ons m.martens@rescon.nl www.facebook.com/gripopeHealth @GripopeHealth http://www.platformggz.nl/lpggz/ project_vraagsturing