Download
vyjmenovan slova n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VYJMENOVANÁ SLOVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
VYJMENOVANÁ SLOVA

VYJMENOVANÁ SLOVA

292 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

VYJMENOVANÁ SLOVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VYJMENOVANÁ SLOVA Z

  2. Vyjmenovaná slova po Z: • BRZY • JAZYK • NAZÝVAT • RUZYNĚ

  3. BRZY JAZYK

  4. NAZÝVAT RUZYNĚ

  5. SLOVA PŘÍBUZNÁ Brzy Jazyk – jazýček, jazykový, cizojazyčný, jazykolam, jazykovědec, dvojjazyčný, jazylka Nazývat – ozývat se, vyzývat, vzývat, nazývaný, neozývat se, vyzyvatel Ruzyně – ruzyňské, ruzyňská, ruzyňský, Ruzyni

  6. PAMATUJ SI !! brzy (vyjmenované slovo) x brzičko (přípona –ičko) Ráno brzy vstávám. x Ráno vstávám brzičko. nazývá se (jmenuje se) x nazívá se (zívá pusou) Hora se nazývá Sněžka. x Petr se něco nazíval.

  7. Jazyk pokaždé jinak Máme mlsný jazyk. Ve škole máme cizí jazyk. Na botě se mi utrhl jazyk. Má jazyk jako břitvu. Držel jazyk za zuby. Čeština je náš mateřský jazyk.