Download
en kort en lang en romantisk komedie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EN KORT EN LANG en romantisk komedie PowerPoint Presentation
Download Presentation
EN KORT EN LANG en romantisk komedie

EN KORT EN LANG en romantisk komedie

80 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

EN KORT EN LANG en romantisk komedie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. EN KORT EN LANGen romantisk komedie Instruktör: Hella Joof Hjemmeside på: http://promotion.jubii.dk/kortlang/

  2. Temaer • Kærlighed • Seksualitet (homo eller ej?) • Begær • Ansvar • At tage beslutninger • ...

  3. Personer • Jacob • Jörgen • Caroline • Tom • og alle vennerne... Hvem er hovedperson(er)? Hvordan vil du beskrive deres personligheder?

  4. Genre • En romantisk komedie Hvilke virkemidler benytter filmen sig af for at göre den: • romatisk? • sjov?

  5. Virkemidler • Hvilke andre virkemidler bliver der brugt? • Musik/Lyd • Lys/skygge • Klip • Kamerabevægelser eller vinkler • Rekvisitter

  6. Klip • Måden der bliver skiftet mellem to scener på. Til overvejelse denne film: • lilla skærm efter at billedet “fader” ud. • Sammenklipningen af Jörgen i bilen, lysene på hospitalet og Jacobs fornemmelser. (Vi får aldrig at vide at det er et trafikuheld, men vi gætter det p.g.a. sammenklipningen. Lysene som midterstribe)

  7. Farver • Lilla optræder flere steder. • Jacobs skjorte (til hans födselsdag) • lilla tekst på kasetten • lilla skærm mellem klip Er lilla en bössefarve eller hvorfor lilla?

  8. Lyd • Musik Titelsangen: En kort en lang (på svensk) Hittet fra filmen: Vent på mig (Peter Frödin) • Tale • Andre lyde brugt til at skabe stemning. (Læg mærke til den lyd der bliver brugt da Jörgen körer ud i natten.)

  9. Musik - starten • Læg mærke til starten af filmen. • Hvilken stemning bliver der skabt? • Hvilke genre ville man gætte på? • Hvordan skifter stemningen pludseligt? • Hvorfor denne “misvisende” start?