Download
vidutinis greitis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vidutinis greitis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vidutinis greitis

Vidutinis greitis

605 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vidutinis greitis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vidutinis greitis

 2. Momentinis greitis Greitis kuris matuojamas kūnui judant tam tikru judėjimo momentu, vadinamas Momentiniu Greičiu.

 3. Vidutinis greitis Skaičiuodami vidutinį greitį, kūno nueitą kelią dalijame iš laiko,per kurį tas kelias buvo nueitas:

 4. Matavimo simboliai žymimi raide: s – nueitas kelias t – laikas – greitis

 5. Pagrindinis vidutinio greičio matavimo vienetas tarptautinėje vienetų sistemoje (SI) yra metras per sekundę: [ ] = 1m/s.

 6. Vidutinio geričio matavimo formulės:

 7. Tolyginiu tiesiaeigiu judėjimu vadinamas kūno judėjimas tiesiu keliu pastoviu greičiu. Tiesiai ir tolygiai judančio kūno greitį pavaizduokime grafiškai: Kūno greitis visą judėjimo laiką yra pastovus.

 8. Netolyginiu tiesiaeigiu judėjimuvadinamas kūno judėjimas tiesiu keliu nepastoviu greičiu. Tiesiai, bet netolygiai judančio kūno greitį pavaizduokime grafiškai: Kūno greitis per lygius laiko tarpus padidėja tokiu pat dydžiu. Kūno greitis per lygius laiko tarpus sumažėja tokiu pat dydžiu.

 9. Kai kurie greičiai

 10. Tai įdomu !!! Jūreivystėje laivų geritis buvo matuojamas mazgais: 1 mazgas = 1 jūrmylė/h. Kadangi viena jūrmylė lygi 1,852 km, tai 1 mazgas = 1,852 km/h = 0,514 m/s. Kaip atsirado mazgas? Burlaivio greitį matuodavo jūreivis išmesta iš laivagalio virve su plūdriuoju inkaru gale. Kas 1/120 jūrmylės (15,43 m) būdavo surišti jos mazgai.. Kiek virvės mazgų jūreivis suspėdavo perleisti per rankas per 30 s, tiek mazgų ir būdavo lygus burlaivio greitis.

 11. Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla Prejekto autorius: Karolis Žakšauskas, 8c klasė Mokytojas: Virgilijus Tumavičius Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla