1 / 37

Situaţia epidemiologică privind HIV/SIDA în Moldova

Situaţia epidemiologică privind HIV/SIDA în Moldova. Ştefan Gheorghiţa Prim –vicedirector CNŞPMP 2 7 noiembrie 2009. Infecţia HIV/SIDA prezintă o problemă globală pentru sănătate şi dezvoltarea economică.

chynna
Télécharger la présentation

Situaţia epidemiologică privind HIV/SIDA în Moldova

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Situaţia epidemiologică privind HIV/SIDA în Moldova Ştefan Gheorghiţa Prim –vicedirector CNŞPMP 27 noiembrie 2009

 2. Infecţia HIV/SIDA prezintă o problemă globală pentru sănătate şi dezvoltarea economică. • Actualmente numărul persoanelor infectate cu virusul HIV în lume constituie 33,2 milioane de oameni • Anual se depistează 3,1 milioane cazuri noi. • Au decedat de SIDA 25 milioanede la debutul epidemiei. • În anul 2007 au decedat de SIDA 2 milioane de oameni (anul 2001 – 1,7 milioane).

 3. STATISTICA REGIONALĂ: RĂSPÎNDIRE INFECŢIEI HIV LA SFÎRŞITUL ANULUI 2005

 4. În ultimii ani se atestă o creştere esenţială a numărului cazurilor noi în ţările Europei de Est şi Asiei Centrale. În anul 2007 numărul persoanelor cu HIV în acestă regiune a constituit 1,6 milioane, circă 90% din ei sînt cetăţeni Federaţiei Ruse (69%) sau Ucrainei (29%). În Federaţia Rusă: - în anul 2006 au fost depistate 43 915 cazuri noi a infecţiei cu HIV (27,8 la 100000 populaţie), - în anul 2007 respectiv 49 946 şi 31.4 la 100000. -numărul cumulativ persoanelor cu infecţia HIV din anul 1987 pînă la 31.12.2007 a atins 448 459 – 274,7 la 100000 populaţie. -numărul cumulativ a copiilor născuţi din mamele HIV pozitive constituie 20622, la 2724 a fost diagnosticată infecţia HIV cu transmitere perinatală.

 5. În Belarusi conform datelor statistice la 01.02.2009 sînt înregistrate 9 704 – 100,1 la 100000 populaţie. Pînă în 2005 prevalează calea de infectare parenterală, ultimii ani este în creştere ponderea persoanelor infectate pe cale sexuală de la 57,2% în 2005 pînă la 75% în 2008. În România pe parcursul anilor 1998-2005 au fost înregistrate 6323 cazuri noi a infecţiei HIV – 28,10 la 100000 populaţie. Datele statistice recente lipsesc. Conform datelor scontate UNAIDS numărul persoanelor infectate în România constituie circa 16000.

 6. Procesul epidemic a infecţiei HIV/SIDA în Republica Moldova poate fi divizat în 3 perioade: * anii 1987 - 1995 înregistrarea cazurilor sporadice în unele teritorii, preponderent în rîndurile studenţilor străini cu transmitere sexuală; * anii 1996 – 2001 se caracterizează prin extinderea teritorială cu răspîndirea preponderentă în rîndul utilizatorilor de droguri injectabile; * din anul 2002 pînă în prezent răspîndirea infecţiei în toate teritoriile administrative, inclusiv în teritoriile rurale, sporirea numărului persoanelor infectate pe cale sexuală, inclusiv femeilor şi gravidelor.

 7. În perioada anilor 1987-2008 au fost depistate 4996 persoane infectate cu HIV, inclusiv în teritoriile de pe malul drept al republicii 3386 în teritoriile de Est – 1535 persoane şi 70 cetăţeni străini. 10 luni, 2009 - 594 cazuri noi, inclusiv în teriroriile de Est -226. 10 luni, 2008 -648, înclusiv teritoriile de Est -283.

 8. Dinamicatestării la HIV şi numărul cazurilor noi HIV înregistrate în Republica Moldova, 1987 - 2008

 9. Cel mai înalt indice al prevalenţei în teritoriile de pe MD se înregistrează în mun. Bălţi-752,87; mun. Chişinău-124,44 şi în raioanele Glodeni-124,00, Basarabeasca-105,08, Sîngerei-92,65, Făleşti-75,85, Căuşeni-74,27, Donduşeni-68,96, în celelalte raioane indicele prevalenţei depăşeşte de la 14 cazuri la 100 mii de populaţie pînă la 52,95. În teritoriile de est ale republicii cea mai înaltă răspîndire a infecţiei HIV s-a înregistrat în oraşul Tiraspol - 441,12 şi raionul Rîbniţa - 501,26. În procesul epidemic sînt implicate persoane tinere (vîrsta 15-39 ani – 86,87%) iar în vîrstele 20 - 24 ani – 24,46% şi 25-29 de ani – 25,42%.

 10. Prevalenţa infecţiei HIV/SIDA la 100000 populaţie, datele cumulative, 1987-2008

 11. Pînă în anul 2000 procesul epidemic a fost determinat de răspîndirea infecţiei HIV/SIDA în rîndul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI). În ultimii ani se manifestă diminuarea înregistrării cazurilor noi a infecţiei HIV în rîndul UDI de la 78,57% în 2001 la 17,08% în 2008 şi sporirea numărului persoanelor infectate pe cale heterosexuală de la 18,10 % în 2001 la 75,82% în 2008.

 12. Distribuţia cazurilor noi HIV după calea de infectare, %, Republica Moldova, 1995 - 2008

 13. A sporit ponderea femeilor infectate cu HIV de la 26,72 % în 2001 la 43,67 % în 2008.

 14. Creşte numărul persoanelor seropozitive HIV în răndurile migranţiilor –persoanelor întoarse de peste hotare

 15. Cazuri seropozitive HIV depistate la persoanele testate cu scopul de a pleca peste hotare

 16. Implicarea femeilor în procesul epidemic creează premize de infectare perinatală. Toate femeile gravide au acces la consiliere şi testare voluntară şi confidenţială, nivelul de acoperire cu testare la HIV a gravidelor în anul 2008 a fost de 98,8%. Pe parcursul anului 2008 - 83 femei gravide au fost diagnosticate HIV pozitive. Astfel, prevalenţa cazurilor noi HIV înregistrate în rîndul femeilor gravide în anul 2008 a atins valoarea de 0,16% fiind aproximativ aceiaşi ca şi în anul precedent (0,17%). La 64 copii diagnosticată infecţia HIV cu transmitere perinatală (51 în teritoriile de pe malul drept şi 13 – în teritroiile de est).

 17. În perioada anilor 1989- 2008 din numărul total de persoane infectate cu HIV maladia SIDA a fost diagnosticată la 610– 12,2% din numărul total persoanelor depistate cu infecţia HIV. Au decedat 170 persoane.

 18. Premizele tendinţelor de generalizare a procesului epidemiologic a infecţiei HIV/SIDA in populaţie • sporirea anuală incidenţei infecţiei HIV/SIDA; • extinderea ariei geografice; • extinderea cazurilor noi de infecţie în rîndul populaţiei generale, inclusiv populaţiei rurale (38,7% în 2007, 41,64% în 2008); • sporirea ponderii femeilor infectate cu HIV • sporirea prevalenţei infecţiei HIV în rîndul gravidelor; • nivel înalt depistării persoanelor HIV în rîndul donatorilor de sînge; • creşterea numărului de persoane infectate cu HIV in rîndul migranţilor

 19. În republică se realizează al treilea Program Naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi ITS pentru anii 2006-2010. În baza Programului au fost elaborate propuneri şi din 14.05.2003 s-au realizat granturile Fondului Global SIDA/TB/Malariaşi Băncii Mondiale „Suportul Programului naţional de profilaxie şi combatere a infecţiei HIV/SIDA/ITS şi al Programului naţional de controlal tuberculozei”. Din mai 2008 Programul naţional este susţinut financiar şi tehnic de Fondul Global SIDA/TB/Malaria în suma de 16,4 mil. dolari SUA, care acoperă necesităţile stipulate în Program.

 20. Au fost elaborate şi se implementează: • Legea „Cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA.” (2007); • Standardul „Supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV/SIDA” (2007); • Standardul „Îngrijirea paliativă a pacienţilor cu HIV/SIDA” (2008), • Protocoalele naţionale privind acordarea asistenţei şi tratamentului în infecţia HIV/SIDA; • Regulile de examinare şi supraveghere medicală pentru depistarea contaminării cu virusul imunodeficienţei umane - maladia SIDA (2007); • Conceptul privind serviciile de consiliere şi testare voluntară (2007),

 21. Instrucţiuni: *Privind profilaxia infecţiei HIV intraspitalicească; *Prevenirea infecţiei HIV în caz de expunere profesională; * Utilizarea testelor rapide. • Ghiduri: „Controlul infecţiilor” (2008); „Infecţia HIV cu transmitere materno-fetală (2008).

 22. Pentru sporirea accesului populaţiei la consiliere şi testare a fost creat serviciul de consiliere şi testare voluntară la HIV şi hepatitele virale B şi C, au fost instituite şi funcţionează 47 de cabinete de Consiliere şi Testare, dotate cu echipament şi mobilier necesar din sursele Fondului Global, instruiţi consilierii şi supervizori.

 23. Este elaborat, aprobat şi se realizează Cadrul Strategic de Comunicare, modelul şi structura de comunicare, formată matriţa şi reţeaua instituţiilor partenere în implementarea activităţilor de comunicare care contribuie la consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor, continuitatea comunicării în rîndul populaţiei şi grupurilor vulnerabile în parteneriat cu ONG-urile şi organizaţiile internaţionale (UNAIDS, UNICEF, UNFPA, OMS Fundaţia SIDA EST/VEST).

 24. Se realizează 43 programe şi proiecte profilactice în rîndurile: UDI - 21; LSC – 3 MSM – 1 ; şoferilor de cursă lungă – 1 ; grănicerilor - 2 ; PTHS – 3 ; deţinuţilor din 4 penitenciare; migranţilor - 2, ostaşilor – 3 , copiilor străzii – 3. Numărul cumulativ de beneficiari este de 15390 persoane, inclusiv 390 persoane se află în terapie de substituţie cu metadonă.

 25. În republică este asigurat acces universal al persoanelor cu infecţia HIV şi maladia SIDA la tratament antiretroviral. Actualmente în tratament ARV se află 830 persoane.

 26. Legea „Cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA” Capitolul  VI INTERZICEREA DISCRIMINĂRII Articolul 22. Interzicerea discriminării la locul de muncă (1) Este interzisă orice formă de discriminare pe motiv de status HIV pozitiv la toate etapele de angajare, promovare sau atribuire a responsabilităţilor de serviciu în orice domeniu public sau privat, la alegerea sau numirea în funcţii publice. (2) Persoanele cu status HIV pozitiv angajate în cîmpul muncii în orice domeniu public sau privat beneficiază de aceleaşi drepturi, garanţii şi oportunităţi ca şi ceilalţi angajaţi.

 27. Legea „Cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA” (3) Nu se admite concedierea pe motiv de status HIV pozitiv. (4) Lista profesiilor şi specialităţilor la care nu pot fi admise persoanele cu status HIV pozitiv se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului. 5) Victimele discriminării se pot adresa în instanţa de judecată pentru repararea prejudiciului moral şi material. (6) În funcţie de  stadiul infecţiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA beneficiază de servicii de orientare sau reorientare profesională, în condiţiile legii.

 28. Migraţia intensă a populaţiei în diferite ţări ale lumii de rând cu fenomenul globalizării şi intensificarea relaţiilor comerciale şi culturale creează riscuri reale pentru sănătatea publică de import al maladiilor, inclusiv extrem de periculoase, în ţările în care acestea nu sunt răspândite.

 29. « Migraţia – este un fenomen în creştere în toată lumea şi este înregistrată în toat lumea » Anual în lume sunt înregistra peste un milrd persoane

 30. Migraţia internaţionala a muncii – proces activ în care sunt antrenate multe tări

 31. Ţari donatori de migranţi a muncii Federaţia Rusă atrage forţe de muncă din 140 ţări % ţări CSI în procesul de migraţie

 32. Cazuri de infecţie HIV depistate în rindurile migranţilor muncii în Federaţia Rusă

 33. Mulţumesc pentru atenţie !!!

More Related