Download
smoke pro n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SMOKE - PRO PowerPoint Presentation
Download Presentation
SMOKE - PRO

SMOKE - PRO

213 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SMOKE - PRO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. AutoTek AB DIAGNOS OCH MÄTINSTRUMENT SMOKE - PRO Proffs valet att hitta läckor. - Enkelt och snabbt. ”INTRODUKTIONSERBJUDANDE” 9 900kr Exkl. moms • Test med Rök eller Luft. • Tryckmätare och flödesmätare. • Reglering av Rök. • Adaptrar ingår till olika applikationer. • Kvalitets byggd. • Levereras komplett. • Finns även med inbyggd kompressor. AUTOTEK AB Lennart Nilsson Patric Hesselgren BOX 138 lennart@autotek.se patric@autotek.se SE-662 23 ÅMÅL 0730-591911 0730-378166 AUTOTEK AB - Lennart Nilsson 0730-591911, Patric Hesselgren 0730-378166