Download
leddsetninger n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leddsetninger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leddsetninger

Leddsetninger

163 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Leddsetninger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Leddsetninger Adverbialel

  2. tidssetninger • Da de gikk, var klokkatolv. • Dettebrevet kom mens du var borte.

  3. Stedssetninger • Kom hit hvorjeger. • Příslovečné místní. Kde nic není, ani smrt nebere.

  4. Årsakssetninger - příčinné • Hun må være ute siden hun ikke svarer. • Jeg går fordi jeg er trøtt.

  5. Følgesetninger - následek • Kle på deg så du ikke fryser. • Det var så kaldt at det var umulig å være ute.

  6. Hensiktssetninger - účelové • Jeggjordedetforatviskulleblivennerigjen. • Hun tente påpeisensåduikkefryser.

  7. Betingelsessetninger • Podminkove • Om jeg var deg, ville jeg skifte jobb. • Hadde jeg vært rik, ville jeg reise jorda rundt.

  8. Innrømmelsessetninger • Selv om du gir meg hundre kroner, kan jeg ikke bli her. • Enda jeg leste mye, strøk jeg til eksamen. • Přípustková

  9. Sammenlikningssetninger • Dette går bedre enn jeg hadde tenkt. • De har den samme holdningen som de alltid har hatt. • způsobové

  10. Analyser • Samtale på bussen • Jeg er glad i grammatikk. • Liker du syntaks? • Ja. • Elsker det. • Du liker morfemer også? • Veldig. • Det var fint at du kom. • Å analysere setninger er interessant. • Er det i Danmark de lager denne osten?