Download
lag leddsetninger med som n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lag leddsetninger med som PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lag leddsetninger med som

Lag leddsetninger med som

120 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lag leddsetninger med som

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lag leddsetninger med som Kapittel 3 oppgave f

  2. f. Lag leddsetninger med som.  • Hun hjelper meg ofte. Jeg har en lærer … • Han sier nesten alltid det samme. De har en far … • Presten tar ikke imot alle i kirken. Vi kjenner en prest … • De er nok asylsøkere. Det venter noen personer ved kirken … • Datteren skriker dessverre alltid så mye. De har en datter … • som ofte hjelper meg. • som nesten alltid sier det samme • som ikke tar imot alle i kirken. • som nok er asylsøkere. • som dessverre alltid skriker så mye.

  3. f. Lag leddsetninger med som.  • Han besøker henne sjelden. Han har en mor … • Hun vil også komme i bursdagen. Jenta har ei venninne … • Vennene våre vil gjerne være med. Vi har noen venner … • Kurset har fremdeles ledige plasser. Det er noen plasser på kurset … • Han møter neppe til oppstarten. Jeg kjenner en student … • som han sjelden besøker. • som også vil komme i bursdagen. • som gjerne vil være med. • som fortsatt er ledige. • som neppe møter til oppstarten.