Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRATULERER med vervet som president PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRATULERER med vervet som president

GRATULERER med vervet som president

113 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

GRATULERER med vervet som president

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GRATULERER med vervet som president • Som klubbpresident står du direkte under Distriktsguvernøren og Verdenspresidenten • Du er den viktigste person i vår organisasjon • Distriktsguvernør og Verdenspresident er begge avhengige av din jobb som president • Opplæringen forbereder deg til denne viktige jobben • LYKKE TIL!

 2. KOMMUNIKASJON • Kommunikasjon er viktig! • For å kunne holde deg oppdatert, må du kunne ta i mot e-post • Sørg for at du får tilgang til klubbens e-postkasse hos Lions Norge

 3. BESTILLING AV E-POSTKASSE • Send en bestilling til enten Otto Brødholt (e-post: otto.brodholt@lions.no • Oppgi e-postadressen til den som skal motta e-post for din klubb • Etter kort tid vil vedkommende få tilsendt brukernavn og passord til den nye postkassen • Legg den nye kontoen inn i e-postleseren og du er i gang. Hvis dette høres vanskelig ut så be om hjelp

 4. INTERNETT • Internett er blitt en viktig informasjons-kilde • Du bør følge med på nettsidene til Oak Brook: • http://www.lionsclubs.org/

 5. INTERNETT • Lions Norges nettside: www.lions.no • Distriktets nettside: - Se eget skjena • Klubbens nettside • Tar du ansvar for at klubben tar steget over til den nye tid? • Legg klubbaktiviteter og kontaktinfo på klubbens startside. • Passord og starthjelp? Kontakt distriktets ITC eller • informasjonskonsulenten på Lionskontoret.

 6. Kunnskap Presidenten bør kjenne til: • Lions etiske norm og mål • Lions organisering, utbredelse og størrelse • Lions økonomiske oppbygging • Viktigste trekk i klubbens historie • Navn på soneleder, distriktsstyre og fagsjefer • Vite hvor du kan skaffe deg denne kunnskapen

 7. SONEN • Sonesamarbeidet er viktig – her får du viktig • informasjon, sonene samarbeider ofte om aktiviteter, • ideer og muligheter blir lettere synlig når motiverte • Lions fra forskjellige miljøer samles..! • Merk deg tid og sted for sonemøtene og • sett de inn i styrets arbeidskalender • Soneleder lager en handlingsplan for sonen – • sett deg inn i denne før Lionsåret starter • Hvem bør delta i sonemøtene? • (Vanligvis minst 4 fra styret – ofte også komiteledere)

 8. PRESIDENTENS ANSVAR Styremøtet • Hold styremøtet minst 1 uke før klubbmøte • Sett opp en sakliste for møtet • Prøv å holde deg innenfor en fastsatt tidsramme • Lag kjøreplan for møtet, noterer ting du må huske, men som ikke passer inn på saklisten for møtet for eksempel beskjeder som skal gis o.s.v. • Ta avgjørelse i saker der styret har fullmakt • Hva vil du gjøre for å skaffe ditt styre fullmakter?

 9. KLUBBMØTET • Møt opp i god tid før møtet starter • Sørg for at alle ting du trenger til møtet er på plass • Ha en kjøreplan for møtet • Vær godt forberedt • Vær deg selv, husk du er blant venner

 10. PLANLEGGING • Planlegg ditt år i god tid, helst allerede på våren ! • Klubben er et ledd i en verdensomspennende kjede noen overordnede styringsdokumenter bør tas hensyn til i din planlegging: • Lions Norges planer • Distriktets planer • Klubbens langtidsplaner Dette sammenfatter du til en plan for ditt år

 11. PLANLEGGING Styringsdokumentene finner du: • På internett under de ulike hjemmesidene • Hos soneleder eller Distriktsguvernør Sett deg gjerne noen personlige mål i tillegg • Er det noe du mener klubben burde ha gjort? Nå har du sjansen! All aktivitet krever ressurser. Sørg for at det er samsvar mellom plan og budsjetter.

 12. KLUBBEN Presidenten bør se særskilt på disse tre områdene: • Komitéarbeidet • Klubbmiljøet • Medlemsrekrutteringen

 13. KOMITÉARBEIDET • Sørg for at komitéene kommer i gang straks • Be om årsplan fra komitéene til første møte • La komitéene få ressurser ut fra sine planer • La komitéene som ber om det få tildelt tid på klubbmøtet for rapportering • Vurder komitéene årlig, kanskje noen er modne for avvikling? Er en ny komité mer aktuell?

 14. KLUBBMILJØET Hva kan du gjøre for å skape et godt klubbmiljø? Alle klubber vil ha godt av å diskutere hva de holder på med minst en gang hvert lionsår Hva kan du som president gjøre for å unngå at din klubb kun kopierer fjoråret? Hvilke tegn på dårlig utvikling for klubben vil du legge vekt på, og ta hensyn til? Hvem er dine medspillere hvis ting ikke går som planlagt?

 15. LIONS REKRUTTERINGSBEHOV Har klubben tatt Lions strategiske mål på alvor?: • 50% kvinner innen 2012 • Økt antall yngre medlemmer • Lionsservice i alle områder Kan din klubb bidra til å gjøre denne jobben? Kan kvinner i ditt geografiske nærmiljø bli Lions? Er full husstandsdekning under neste Lions Røde Fjær-aksjon mulig? Er det ”hvite” områder før neste klubb overtar ansvaret?

 16. KLUBBENS REKRUTTERINGSBEHOV: • Trenger din klubb å rekruttere nye medlemmer? • Hvordan vil du foreslå at din klubb går fram for å få gjort denne jobben? • Hvem har ansvar for å skaffe nye medlemmer? • Hva vil du gjøre for at ansvaret bli plassert? • Tar din klubb spesielt godt vare på gode faddere? • Hva kunne du tenke deg å gjøre med dette?

 17. ENGASJEMENT • SØRG FOR AT ALLE • MEDLEMMER ER • AKTIVT ENGASJERT • NYE MEDLEMMER • BØR OMGÅENDE FÅ • ET ENGASJEMENT • DREP ALDRI EN IDÈ • FRA ET KLUBBMEDLEM • TRIVSEL • GOD ALDERSFORDELING • FELLESSKAP • HYGGELIGE SOSIALE • TILSTELNINGER • LYSTBETONTE VERV • GOD ORGANISERING • GODE AKTIVITETER • TRYGGE, VENNSKAPLIGE • FORHOLD

 18. MEDLEMSPLEIE • I en ”god” klubb vil alle medlemmene føle seg verdsatt og nyttige • Hva vil du gjøre for at dine klubbmedlemmer skal føle det slik? • Dette året er klubbens utvikling avhengig av deg og hvordan DU planlegger og utfører ditt verv som klubbpresident – KLAR FOR AVSPARK? LYKKE TIL I DITT VIKTIGE ARBEID !