Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Med hela världen som vår arbetsplats PowerPoint Presentation
Download Presentation
Med hela världen som vår arbetsplats

Med hela världen som vår arbetsplats

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Med hela världen som vår arbetsplats

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. JATA Cargo tryggar företags konkurrenskraft genom affärsmässig oberoende transportförmedling till och från hela världen

  2. Med hela världen som vår arbetsplats

  3. Omsättningsutveckling

  4. Vi arbetar aktivt för att förbättra miljön

  5. Som din partner kan vi ge dig mer • Personligt engagemang • Stor erfarenhet och kunnande • Fristående och oberoende • Flexibilitet • En kontaktyta • Korta beslutsvägar • Skräddarsytt

  6. Så här säger några av våra nöjda kunder ”Livsmedel kräver säkra transporter, i synnerhet våra” Leif Johansson, Procordia Food i Eslöv ”Med ett uppskruvat tempo behöver vi personlig service, speditionell kompetens och korta beslutsvägar” Grace Semjaniv, AKZO Nobel i Malmö ”Vi känner stor trygghet i att kunna lämna över transportansvaret till JATA Cargo som lägger ner sin själ i uppdraget, vare sig det är import, export, stor eller smått” Kjell-Åke Hansson, Styrolution AB i Trelleborg ”Vi använder JATA Cargo som en leveratör hos många av våra underleverantörer på kontinenten. Snabb och kontrollerad service med återkoppling är av yttersta vikt för vår verksamhet.” Gunnar Heintz, ABB AB, Substation i Ludvika