Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LAG PowerPoint Presentation

LAG

158 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LAG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Information för tjänstemän ITP 2 PRIVAT AVTAL LAG

 2. Tjänstemän

 3. Sjukdom ITP 30 ibb 32,5% ITP 90% kollektiv-avtalad sjuklön 20 ibb 80% sjuklön 65% ITP 7,5 pbb lön 10% kollektiv- avtalad sjuklön 10% ITPdag 91-360 15% ITP 80% sjukpenning 80% sjuklön 75% sjukpenning 64% sjuk- ersättning 14 65 år 1 365 90 (max 550 dagar)

 4. Arbetsskadeförsäkring TFA

 5. Ålderspension ITP 30 ibb 1 707000 kr/år 32,5 % 20 ibb 1 138 000 kr/år tidigast från 55 år livsvarig/temporär helt eller delvis 65 % 426 750 kr/år 7,5 ibb 10 % I

 6. ITPK - kompletterande ålderspension 2% Premie Max 30 ibb • Premiebestämd • Temporär eller livsvarig

 7. ITPK

 8. ITPK Förmånstagare make/a sambo barn

 9. Familjeskydd - exempel kostnad - 1 pbb * upphör vid 70 år ITP

 10. TjänstegrupplivTGL 6 pbb 3 pbb 55 år 64 år

 11. Generella förmånstagare TGL + Barntillägg 2 - ½ pbb Grundbelopp 6 - ½ pbb

 12. Läs och lär dig mera