Download
city scooter n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
City Scooter PowerPoint Presentation
Download Presentation
City Scooter

City Scooter

3 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

City Scooter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CITY SCOOTER

  2. Duurzame Mobiliteit met CityScooterElektrische scooters en steps om gemakkelijk door de stad te cruisen.100% Elektrisch en Milieuvriendelijk

  3. Cruisen door de stad, in stijl 😎 Opstappen, aanzetten en vertrekkenmaar. Aan 25 km/h ben je zo in elkeuithoek van de stad, en datzonder auto of openbaarvervoer. De elektrische steps van CityScooterzijnideaalvoor de laatste kilometers teoverbruggen.

  4. Compact en opvouwbaar Neem je elektrische stepoveralmeenaar toe en vouw hem open wanneerjij het wil. Hij past gemakkelijk in de koffer van je auto, of neem hem handigmee op de trein of bus. Openvouwen en klaarvoorgebruik!

  5. Een milieuvriendelijke toekomst NOnze elektrische steps zijn 100% elektrischaangedreven en hebbengeen CO2 uitstoot. Gemakkelijk op te laden in elk stopcontact en eenduurzame en recycleerbareconstructie.

  6. CityScooter is jouwwebshopvoor elektrische steps en scooters. VISIT  www.cityscooter.be