Download
workshop motivational interviewing n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop Motivational Interviewing PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop Motivational Interviewing

Workshop Motivational Interviewing

247 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Workshop Motivational Interviewing

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Workshop Motivational Interviewing Femke Spikmans HAN/VDO 18-06-09

 2. Programma • Motivatie • Motivational Interviewing • Stages of change model • Ambivalentie • ….

 3. 3

 4. Denk aan iemand die erg veel invloed heeft gehad op je leven op het moment dat je een belangrijke beslissing moest nemen.Wat zijn de belangrijkste karaktertrekken van deze persoon.Schrijf de drie belangrijkste op……..

 5. Wat zegt dit over de belangrijkste eigenschappen van jezelf als studieloopbaanbegeleider?

 6. Motivational Interviewing (MI) Een directieve en gelijk klantgerichte manier van professionele gespreksvoering. De stijl kenmerkt zich door rust, doelgerichtheid en respectvol partnerschap. Referenties: Britt, 2003; Emmons, 2001; Miller, 2004; Resnicow, 2001; Scales, 2003

 7. Motivational Interviewing Strategieën voor het uitlokken van verandertaal. Strategieën voor het omgaan met weerstand. Basistechnieken Open vragen, bevestigen/ondersteunen, samenvatten, Reflecteren Principes Spirit

 8. Principes • Wees empatisch • Weerstand – meeveren • Ondersteun eigen-effectiviteit • Ontwikkel discrepantie • Discussie/argumentatie vermijden

 9. Spirit • Motivatie tot veranderen van gedrag komt vanuit de student • Oplossingen voor ambivalentie zoeken is de taak van de student • Overtuigen is geen goede strategie • Stijl en sfeer is kalm en uitnodigend • Studieloopbaanbegeleider is directief • Bereidheid tot veranderen is een wisselend product • Gelijkwaardige partners

 10. Stages of change Precontemplatie Contemplatie Voorbereiding Actie Gedragsbehoud

 11. Vanmorgen groot nieuws!!!!! Gebruik mobiele telefoon veroorzaakt kaalheid! Schade vooral bij versturen van SMS-berichten: na 10 jaar begint haaruitval, na 15 jaar is 90% kaal

 12. Wat doet u? • Ik blijf gewoon SMS-en • 2. Ik twijfel: misschien beter om toch minder gebruik te maken van SMS • 3. Ik wil wel minder SMS-en, maar hoe pak ik dat aan? • 4. Ik stop direct met SMS-en

 13. Stages of change • Ik blijf gewoon SMS-en precontemplatie • 2. Ik twijfel: misschien beter om toch minder gebruik te maken van SMS contemplatie • 3. Ik wil wel minder SMS-en, maar hoe pak ik dat aan? voorbereiding • 4. Ik stop direct met SMS-en actie

 14. Te vaak zit de studieloopbaanbegeleider al in de trein terwijl de cliënt nog op het perron staat…

 15. Motivational Interviewing Strategieën voor het uitlokken Van verandertaal. Strategieën voor het omgaan met weerstand. Basistechnieken Open vragen, bevestigen/ondersteunen, samenvatten, Reflecteren Principes Spirit

 16. Corine Vernooij 25 maart 08 Corine Vernooij 2008

 17. Neem een voorbeeld in je hoofd waar je ambivalent over bent • Uitwisselen met je buurman / buurvrouw  ondervragen met open vragen • Gevoel van ambivalentie proberen uit te vergroten • Geen oplossingen bedenken

 18. Ambivalentie ‘ik wil wel…of ik wil niet…’ Geen verandering Verandering Nadelen van niet veranderen Voordelen van niet veranderen Nadelen van veranderen Voordelen van veranderen

 19. 1-10 schaal belangrijkheid vertrouwen

 20. Belangrijkheid /vertrouwen 1.Hoe belangrijkis het voor je om nu te veranderen? Op een schaal van 1 tot 10, welke score zou je jezelf geven? 1………………………………………………………………………10 Helemaal niet erg belangrijk belangrijk • Waarom kies je voor Xen niet voor 1? B. Wat moet er gebeuren om je score een aantal punten te laten stijgen?

 21. Belangrijkheid /vertrouwen 2. Als je besluit om te veranderen, hoeveel vertrouwen heb je dat dit gaat lukken? Op een schaal van 1 tot 10, welke score zou je jezelf geven? 1…………………………………………………………………………………10 Helemaal geen Heel veel vertrouwen vertrouwen A. Waarom kies je voor X en niet voor 1? B. Wat moet er gebeuren om je score een aantal punten te laten stijgen? C. Hoe kan ik je helpen daar te komen?

 22. A. Waarom kies je voor Xen niet voor 1?Het resultaat is dat je zelfmotiverende uitspraken zult horen van je cliënt en uitspraken van belangrijkheid en vertrouwen. Waarom geef je jezelf een ….(score) en geen …..(hoger cijfer)? Je hoort dan de obstakels zoals je cliënt ze ervaart op het gebied van belangrijkheid en vertrouwen.

 23. Belangrijkheid en vertrouwenBereidheidVoor- en nadelen

 24. Neem een voorbeeld in je hoofd waar je ambivalent over bent • Uitwisselen met je buurman / buurvrouw  ondervragen met open vragen • Gevoel van ambivalentie proberen uit te vergroten • Geen oplossingen bedenken

 25. Motivational Interviewing Strategieën voor het uitlokken van verandertaal. Strategieën voor het omgaan met weerstand. Basistechnieken Open vragen, bevestigen/ondersteunen, samenvatten, Reflecteren Principes Spirit

 26. Afsluiting • Wat heeft de workshop je opgeleverd? • Wat wil je vasthouden/verder ontwikkelen? • Hoe denk je dit vast te houden? • Hoe belangrijk …. • Hoeveel vertrouwen heeft u ……

 27. www.motivationalinterview.org femke.spikmans@han.nl jan.vanloon@han.nl

 28. Succes en tot ziens!