Download
as tler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASİTLER PowerPoint Presentation

ASİTLER

306 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ASİTLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ASİTLER

 2. Asitler: Asit kelimesi dilimize Latince olan Asidus kelimesinden geçmiş bir kelimdir.Asidus ekşi anlamına gelir Çevremize baktığımızda asit canlıların yaşamında baya bir yer edinmektedir.En basit örneği Mide öz suyumuz güçlü bir asittir.yedimiz yiyeceklerin bir çoğunda da asit vardır ASİTLER

 3. BELLİ BAŞLI ASİTLER

 4. ASİT NE DEMEKTİR ? Asit: Sulu çözeltilerine iyonu veren bileşiklere asit denir.

 5. Asitlerin genel özellikleri • Tatları ekşidir • Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. DİKKAT: Asit kızartır baz morartır.

 6. Asitlerin genel özellikleri • Asitlerin sulu çözeltileri (+) ve (-) iyonlar içerir; onun için sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

 7. Asitlerin genel özellikleri • Asitler yakıcı ve tahriş edici özelliğe sahiptirler. • Yapılarında iyonu bulunduğu için sulu çözeltilerinde suya Hidrojen iyonu verirler

 8. Asitlerin genel özellikleri Bazlar ile etkileşerek tuz ve suyu oluştururlar. ISITMA NaOH BAZ ASİT HCl TUZLU SU TUZ

 9. Asitlerin genel özellikleri BAZ ASİT TUZ SU

 10. Asitlerin genel özellikleri • Asitler Aktifliği hidrojenden büyük olan metaller ile tepkimeye girer ve sonuçta TUZile • Hidrojen gazı oluşur.

 11. AYIRAÇ (Belirteç,İndikatör) • İki maddeyi birbirinden ayıran veya bilinmeyen bir maddenin hangi madde olduğunu bilmemize yarayan maddelere denir. • Asit ve Bazların ayıraçları • Fenolftalein: Renksiz bir sıvıdır. Asitlerle karıştırıldığında renk değiştirmez;fakat bazlarla karıştırıldığında mavi renge döner. • Turnusol kağıdı:Asite batırıldığında kırmızı;Baza batırıldığında mavi renk verir