1 / 7

San Francisco

VY_32_INOVACE_3A5. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Ilona Čechová. San Francisco. Basic facts. 80,000 people – the 4th most populous city in California one of America´s top tourist destinations steep streets more than 50 hills

cole-ware
Télécharger la présentation

San Francisco

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VY_32_INOVACE_3A5 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Ilona Čechová San Francisco

  2. Basic facts • 80,000 people – the 4th most populous city in California • one of America´s top tourist destinations • steep streets • more than 50 hills • picturesque 19th century architecture

  3. History • 1776 – a small fort was built by the Spanish • 1849 – gold rush – 50,000 people arived • many times it has been hit by earthquakes • 1906 – the worst earthquake and a fire destroyed 80% of the city

  4. Golden Gate Bridge • it was built in 1930s • you get the great view of the city from it • 1,280 metres long • it cost 35 million dollars to built • the most frequently photographed bridge in the world

  5. Alcatraz • a famous prison • it was built on a rock in the middle of the bay • the most feared prison in America • famous prisoners : gangsters like Al Capone or Machine Gun Kelly

  6. Zdroje - obrázky • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcatraz-Pier39.JPG • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SF_Filbert_St_North_Beach_CA.jpg • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GoldenGateBridge-001.jpg • New Matrix Intermediate, OUP 2006

  7. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_3A5 Jméno autora: Mgr. Ilona Čechová Název práce: San Francisco Předmět: anglický jazyk Ročník: čtvrtý (pilotováno ve 4.A ) Časová dotace: 20 minut Vzdělávací cíl: seznámitžáky s fakty o známém americkém městě Inovace: využití AV board, mezipředmětové vztahy Vytvořeno: 20.3.2012 Pomůcky: Activboard, psací potřeby

More Related