Download
de type type identiteitstheorie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DE TYPE-TYPE IDENTITEITSTHEORIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
DE TYPE-TYPE IDENTITEITSTHEORIE

DE TYPE-TYPE IDENTITEITSTHEORIE

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DE TYPE-TYPE IDENTITEITSTHEORIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DE TYPE-TYPE IDENTITEITSTHEORIE Een bepaald type mentale toestand is altijd identiek is aan een type neuro-fysiologische toestand.

 2. DE TOKEN-TOKEN IDENTITEITSTHEORIE • We weten niet precies (in beginsel) welk type neuro-fysiologische gebeurtenissen een bepaald type mentale gebeurtenis realiseren.Iedere afzonderlijke (token) mentale gebeurtenis is identiek aan een specifieke (token) neurofysiologische gebeurtenis, maar het is niet zo dat er met ieder type mentale gebeurtenis een bepaald type neuro-fysiologische gebeurtenis correspondeert.

 3. DE WET VAN LEIBNIZ (1646 - 1716) (x) (y) ((x=y) --> (F) (Fx <--> Fy))

 4. HET MENTALE EN HET FYSIEKE: WAT IS HET VERSCHIL? • Mentale gebeurtenissen niet-ruimtelijk; stoffelijke processen wel uitgebreid en gelocaliseerd in de ruimte. • Fysische gebeurtenissen worden beschreven door fysische wetten; mentale gebeurtenissen kunnen zo niet beschreven worden. • Mentale gebeurtenissen vertonen intentionaliteit.

 5. BEZWAREN TEGEN DE IDENTITEITSTHEORIE • BEZWAREN UITGAANDE VAN DE WET VAN LEIBNIZ • KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING

 6. BEZWAREN UITGAANDE VAN DE WET VAN LEIBNIZ • De wet van Leibniz: (x) (y) ((x = y) --> (F) (Fx <--> Fy) • Eigenschappen die mentale toestanden wel en fysische niet zouden hebben • rationaliteit en taal • vrije wil • epistemologische asymmetrie: ‘explanatory gaps’ • Fenomenologische eigenschappen (qualia)

 7. KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING 1 • Noodzakelijke waarheden: waar in alle logisch mogelijke werelden • Contingente waarheden: waar in tenminste één logisch mogelijke wereld

 8. KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING 2 • Identiteitstheorie: ‘pijn = het vuren van c-vezels’ is een contingente identiteitsuitspraak, dus waar in tenminste één logisch mogelijke wereld, maar niet in alle logisch mogelijke werelden: de uitspraak is niet noodzakelijk waar.

 9. KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING 3 • Contingente identiteitsuitspraak: ‘Balkenende is de minister-president van de Nederland.’ ‘Balkenende’ is een naam, dus een rigid designator.

 10. KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING 4 • Rigid designator: een uitdrukking die in alle logisch mogelijke werelden naar dezelfde persoon of entiteit verwijst. Voorbeelden: • Namen • Natuurlijke soorttermen

 11. KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING 5 Geen rigid designators: Beschrijvingen: • De man die op straat loopt. Zelfs niet: uniek bepalende beschrijvingen • De huidige minister-president van Nederland

 12. KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING 6 Consequentie ‘a = b’ is alleen een contingente identiteitsuispraak indien: • ‘a’ geen een rigid designator is • ‘b’ geen een rigid designator is • Geen van beide een rigid designator is

 13. KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING 7 ‘a=b’ is een noodzakelijke identiteits-uitspraak indien en alleen indien • ‘a’ een rigid designator is & • ‘b’ een rigid designator is.

 14. KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING 8 ‘pijn = het vuren van c-vezels’ kan alleen een contingente identiteits-uitspraak zijn, indien • ‘pijn’ geen rigid designator is • ‘het vuren van c-vezels’ geen rigid designator is. Beide zijn wel rigid designators, dus: ‘pijn = het vuren van c-vezels’
is geen contingente identiteitsuitspraak.

 15. KRIPKE’S RIGID DESIGNATOR REDENERING 9 ‘pijn = het vuren van c-vezels’ Noodzakelijke identiteitsuitspraak, i.e. waar in alle logisch mogelijke werelden? Nee, want we kunnen ons • een logisch mogelijke wereld voorstellen, waarin we pijn hebben, maar geen c-vezels (multipele realiseerbaardheid) • een logisch mogelijke wereld voorstellen, waarin c-vezels wel vuren, maar wij geen pijn hebben.