Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracovní list (odpověz na otázky, zakroužkuj správnou odpověď a splň úkoly) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracovní list (odpověz na otázky, zakroužkuj správnou odpověď a splň úkoly)

Pracovní list (odpověz na otázky, zakroužkuj správnou odpověď a splň úkoly)

242 Views Download Presentation
Download Presentation

Pracovní list (odpověz na otázky, zakroužkuj správnou odpověď a splň úkoly)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracovní list (odpověz na otázky, zakroužkuj • správnou odpověď a splň úkoly) • Jak probíhá opylení a oplození u krytosemenných? • Vyjmenuj znaky jednoděložných rostlin. • Zapiš rostliny z č. pryskyřníkovité. • Plodem penízku rolního je nažka. Ano-ne.

 2. Rostlina má 6 korunních lístků, 3 kališní, • 6 tyčinek a 9 vajíček v jednom semeníku. • Kolik tvoří semen po oplození? • 1, 3, 6, 9 • 6. Které rostliny z č. brukvovité označujeme za pochutiny? • 7. Zapište plody k uvedeným rostlinám. • jahodník • maliník • růže • hrušeň

 3. 8. Zapiš název rostliny, květenství, typ stonku a listu. Foto: Svatava Rozsypalová

 4. 9. Název rostliny? Foto: Svatava Rozsypalová

 5. 10. Jak se jmenuje tato rostlina? Má K a C či P? Foto: Svatava Rozsypalová

 6. 11. Zakresli a popiš květ r. bobovitých. • Kmín, mrkev, petržel a kopr patří do čeledi • ………………………………., kterou charakterizuje • květenství……………… a plod ……………….. • 13. Solanumtuberosum je latinský název…………………… • jehož plodem je ………………………….a jako příloha nejen • k masu se využívá jeho………………………………

 7. 14. O jakou dřevinu jde? Je to květenství samčí nebo samičí? Foto: Svatava Rozsypalová

 8. 15. Jméno stromu, plody, názvy dalších 2 druhů? Foto: Svatava Rozsypalová

 9. 16. Heřmánek pravý se sbírá jako léčivá rostlina. • Jak poznáš heřmánek od podobného rmenu? • 17. Máta peprná obsahuje……………., který se • používá………………………., a řadíme ji do čeledi • …………………………….Pro tuto čeleď je • charakteristický …………………………….květ. • Do čeledi vrbovité patří 3 druhy topolu. • Vyjmenuj je a napiš, jak je rozlišíš podle listů.

 10. 19. Uveď jméno rostliny, květenství, druhy květů, typ stonku. Foto: Svatava Rozsypalová

 11. 20. Napiš jméno rostliny, čeleď. Foto: Svatava Rozsypalová

 12. Zdroje: 1. Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia. 9. vydání.Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 575 s. ISBN 978-80-7182-213-4 2. Randuška, D., Šomšák, L.,Háberová, I. Barevný atlas rostlin. 2. vydání. Bratislava: Vydavaťelstvo Obzor, n. p., Bratislava v koprodukci s nakladatelstvím Profil v Ostravě, 1983. 640s. 735-21-85/8