Download
entr pia s a t bbi statisztikus termodinamikai bevezet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Entrópia és a többi – statisztikus termodinamikai bevezető PowerPoint Presentation
Download Presentation
Entrópia és a többi – statisztikus termodinamikai bevezető

Entrópia és a többi – statisztikus termodinamikai bevezető

139 Views Download Presentation
Download Presentation

Entrópia és a többi – statisztikus termodinamikai bevezető

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Entrópia és a többi – statisztikus termodinamikai bevezető Baranyai András ELTE Kémiai Intézet Fizikai Kémiai Tanszék Mátrafüred 2011.10.21.

 2. Maxwell démona

 3. Ljapunov exponens A kölcsönhatások jellege hiperbolikus 6N-dimenziós lineáris tér

 4. Statisztikus mechanikai alapok (entrópia)

 5. Entrópia, belső energia, entalpia Szabadenergia Szabadentalpia

 6. Grand-potenciál

 7. Mikrokanonikus állapotösszeg átalakítása

 8. Származtatott mennyiségek (belső energia, hőkapacitás) Nyomás

 9. Sűrűségfluktuációk

 10. A Widom módszer V(E) exp(-E/kT) E

 11. Eloszlásfüggvények kanonikus Kirkwood aszimptotikus alak potential of mean force Párkorrelációs függvény

 12. Effektív párpotenciál és párkorreláció (belső energia és nyomás) Gömbszimmetrius eset

 13. Entrópiasorfejtés

 14. A konfigurációs hőmérséklet 6N-1 dimenziós felület A(E) Fázistér E+DE A(E+DE) E S(E)=kln(A(E)) S(E+DE)=kln(A(E+DE))

 15. Jarzynski egyenlet A B Crooks egyenlet Fluktuációs tétel S=kln2 Ideális elegy keveredésére a fluktuációs tétel egzakt

 16. Bizonyítás N N N fehér kék F K

 17. Néhány érdekes számítás