1 / 6

Janiye Purusho Ke Liye Ganjepan Se Chhutkara Pane Ka Tarika

Purusho ke liye ganjapan hona aajkal bahut badi samasya ban chuki hai to aaiye aaj ham jante hai Hair Care Tips for Men in Hindi aur door karte hai ganjepan ko. Aur adhik jankari ke liye click kare: http://hrelate.com/hair-care-tips-for-men-in-hindi/

cshradhha20
Télécharger la présentation

Janiye Purusho Ke Liye Ganjepan Se Chhutkara Pane Ka Tarika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hair Care Tips for Men in Hindi- Ganjepan Se ChutkaraPaiye HRELATE.COM

  2. Wojamanagaya, jab sirfmahilayeacche se taiyarhotithi. Aajkalkejamanemaipurushbhisajsavarkarrehnapasandkartehai. Aur sir par agar baalna ho to ye sab bate ekabhishapjaisalagnelagtahai. Purushomaiadhikatarchotiumramai hi baaljhadnaaarambh ho jatehai. Jyadataryehsamasya 25 se 35 saalkeumrakepurushomaidekhneko mil rahihai. Darahsalaajkalkibahgdodbharijindagi, kaam ka jyada pressure aurbaalokidekhbalnaakarna hi purushomaiganjepan ka ekkaran ban gayahai. Aksarpurushyehbhuljatehaikibaalokothikusitarah care kijaruratpadtihai, jaisekisharirko. Agar aapkebaalbhitezi se girrahehai, auraapke sir par bhiganjapanzhalakrehahai, to niche diyegaye Hair Care Tips for Men in Hindi kojarurapnaye. hrelate.com

  3. Inn Tariko Se KareApneBaaloKiDekhbal hrelate.com GileBaaloKiDekhbal Aapkebaalaapkesharirkitarahmajbutnahihotehai, isliyeaapkoapnebaalokidekhbalacchitarahkarnihogi. Khakar jab bhiyehgile ho. Gilebaalokotoliyo se jorjor se nahiragadnachahiyeissebaaltutenge, sath hi jonayeaane wale baalhai un par bhiburaasarpadega. Haircut Karwaye Jab bhiaapkolagekiaapkebaalbahutjyadajhadenelage. To sochnemaibilkulbhi time na le aurturant hi apnebaalokochotakarwa le. Chotebaalokogile se sukhnemaibilkulbhidernahilagti. Baalokochotarakhne se yehbinakisinuksanke stylish lagenge. Hatho Se Suljhaye Bahut se log apnegilebaalomai hi khanghi fair letehai. Jabkigilebaalomaikhanghifairnasahinahihotihai. Tab aapkebaalnajukavasthamaihotehai, aisemainakevalaapkebaalokobalki sir kitwachakobhinuksanpahuchtahai. Isliyegilebaalokoungaliyo se hi thikkar le, aur jab yeh such jayeinparkanghichalanichahiye.

  4. hrelate.com Hair Treatment KoKaheNaa: Agar aapkebaalkamjorhai to unhe straight ya fir curly nahikarnachahiye. Iskealawaapnebaalo par color karnabhisahinahihoga. Isstarahkeutpadnomairasayan mile hotehai. Jo baalokodhiredhirekharabkardetehai. Aise product baalokodubaraugnemaibadhautpankartehai. Herbal Utpado Ka KarePrayog: Agar aapbinakisinuksankeapnebaalzhadnarokanachahtehai to aapkoaayurvedikchizo ka istemalkarnasurukardenachahiye. Bhringraj: MajbudaurghanebaalokeliyeaayurvedmaiBhringraj ka kaafimahatvamanagayahai. Yehnakevalganjapandurkartahaibalkisamay se pehlebaalokosafedbhinahi hone deta. Amla: Jab baalokidekhbalkibaat ho rahiauramla ka naamnaaayeaisabilkulbhinahi ho sakta. Amlamaibharpurmatramai antioxidant aur vitamin C payajatahai, jokibaalbadhanemaimadadkartahai. Amlakohinaaurdahimaimilkar pack banayeaurbaalo par lagaye.

  5. hrelate.com Neem: Yehbaat to sabjantehaikineemkeistemal se baalomai se rusiaurjuwokisamsyadurhotihai. Lekinyehbaatbahutkam log jantehongekiiskeistemal se baalghanebhihotehai. Neem ka powder taiyarkar le, issedahiyanariyaltelmaimilakarbaalokijadmai massage kare. Rittha (Soapnut Shells): Ritthakeistemal se bhibaalokokalaaurghanabanayerakhnemaimadadmiltihai. Rittha powder telmaimilakar, sir ki massage karne se baaljhadnaruksaktehai. Methi(Fenugreek): Methi (Fenugreek) kopuri rat bhigo de aursubahussegadidahimaimilakarapnebaaloaurjadomailagaye. Uske bad baalokodho le. Isserusiaur sir kitwachamaihogi who dur ho jayegi. Methimainikotinik acid aur protein payajatahai, jobaalokijadokoposhanpahuchatahaiaurbaaloki growth bhibadhatahai. Iskeprayog se sukheaur damage baalbhithik ho jatehai. Hara Dhaniya(Coriander): Hare dhaniye ka lepjissthan par baaludgayehai, wahakarne se baalugnelagtehai.

  6. hrelate.com Pyaj(Onion): Hargharmaiaasani se milne wale pyajbhibaalokeugnekeliyeekprabhavinushkokitarahkaamkartahai. Pyajkatkar do bhagkare. Aadhepyajkoganj wale par 5 minute rojragde. Fir shehadlagaye, baalaanelagenge. Bal GirneKe Karan-YehBhi Jane Bal zhadne (Hair Fall) kekaran to aapkopatachalgaye, lekinaapkoyehbhi to patahonachahiyekiiskepiche ka karankyahai. Baalo ka jhadnayagirnaekghmbhirsamsyahai par purushomaibaaljhadanaekaamsamsyakitarahdekhajatahai. Isse Androgenic Alopecia kehtehai. Yehjyadaranuvanshikkarno se hotahai. Yehpidhidarpidhiparivaromaichaltahai. Purushoke 40 varshkiaayukeaaspasbaaljhadnasuru ho jatahai. Lekinkai logo maiyehsamsyaissepehlebhisuru ho jatihai. Iskealawa bal jhadneya fir ganjepankekaikaranhaijaise – baalokijado ka kamjor ho jana, pituitary gland maiharmoneskikami, sir par rusikiadhikta, baalokijadomaiposhaktatvokikami, adhikmansikmehnat, sir maibadhtigarmi, lagatar sir dardrehne se raktsancharmaikami, bhojan ka sahidhang se naapachana, sir kesnayumaipranpravahkikamiaadi.

More Related